P E Ł N O M O C N I C T W O do wydania odpisu aktu stanu cywilnego

WAŻNE: WNIOSEK MUSI BYĆ WYDRUKOWANY NA JEDNEJ KARTCE- DWUSTRONNIE!