Raport o stanie Gminy

Raport o stanie gminy Mogilany opracowano w związku z dodaniem do ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym artykułu 28aa. Jest to instytucja wprowadzona na mocy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. 2018, poz.130 ze zm.)

Zachęcamy  wszystkich mieszkańców do zapoznania się z raportem:

RAPORT O STANIE GMINY MOGILANY ZA 2023 ROK

RAPORT O STANIE GMINY MOGILANY ZA 2022 ROK

RAPORT O STANIE GMINY MOGILANY ZA 2021 ROK

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Mogilany o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za 2020 rok

RAPORT O STANIE GMINY MOGILANY ZA 2020 ROK

RAPORT O STANIE GMINY MOGILANY ZA 2019 ROK

RAPORT O STANIE GMINY MOGILANY ZA 2018 ROK