Zarządzenie Nr 72/2023 Wójta Gminy Mogilany z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, przyjęcia Regulaminu pracy Komisji ds. oceny ofert konkursowych i naboru członków Komisji ds. oceny ofert konkursowych