Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Gospodarczo-Komunalnej Rady Gminy Mogilany-29.09.2022 r.

27 września 2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 29 września 2022 roku o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo - Społecznej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia: I.Opiniowanie projektów uchwał: w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2022 rok Nr XXXVII/376/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany; w sprawie zmian do Uchwały Nr XIX/196/2020 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany; w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania Pana Mateusza Paszty z Członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mogilanach; w sprawie zmiany uchwały Nr V/55/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilanach. II.Sprawy bieżące. PRZEWODNICZĄCY Komisji Gospodarczo - Komunalnej Jan Marek

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany 29.09.2022 r.

27 września 2022

Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 i ust. 3 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), na wniosek Wójta Gminy Mogilany z dnia 26 września 2022 roku zwołuję XLV Sesję Rady Gminy Mogilany, która  odbędzie się w dniu 29 września 2022 roku o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek obrad: I.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II.Przedstawienie porządku obrad.III.Podjęcie uchwał:w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2022 rok Nr XXXVII/376/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany; w sprawie zmian do Uchwały Nr XIX/196/2020 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany; w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania Pana Mateusza Paszty z Członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mogilanach; w sprawie zmiany uchwały Nr V/55/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilanach. IV.Zamknięcie obrad sesji. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Zbigniew Staszczak

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Oświatowo - Społecznej Rady Gminy Mogilany- 29.09.2022 r.

27 września 2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Oświatowo - Społecznej w dniu 29 września 2022 roku o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Oświatowo – Społecznej, Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczo – Komunalnej. Porządek posiedzenia: I.Opiniowanie projektów uchwał: w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2022 rok Nr XXXVII/376/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany; w sprawie zmian do Uchwały Nr XIX/196/2020 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany; w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania Pana Mateusza Paszty z Członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mogilanach; w sprawie zmiany uchwały Nr V/55/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilanach.II. Sprawy bieżące. PRZEWODNICZĄCY Komisji Oświatowo - Społecznej Mateusz Paszta

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany- 29.09.2022 r.

27 września 2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 29 września 2022 roku o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo - Społecznej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia: I.Opiniowanie projektów uchwał: w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2022 rok Nr XXXVII/376/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany; w sprawie zmian do Uchwały Nr XIX/196/2020 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany; w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania Pana Mateusza Paszty z Członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mogilanach; w sprawie zmiany uchwały Nr V/55/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilanach.II.Sprawy bieżące. PRZEWODNICZĄCY Komisji Budżetowej Zofia Węglarz

+ czytaj więcej

WÓJT GMINY MOGILANY ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

12 września 2022

WÓJT GMINY MOGILANY ogłasza PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mogilany Piąty przetarg na sprzedaż nieruchomości, z rozpoczętą budową budynku niemieszkalnego (gimnazjum), objętej KW KR3I/00032054/8, położonej we wsi Mogilany, oznaczonej jako działki nr 307/180 i 307/373 o łącznej powierzchni 2,1904 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 7 500 000,00 zł. Do podanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Wadium: 600 000,00 zł. Szczegóły w Bip

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Oświatowo - Społecznej Rady Gminy Mogilany

09 września 2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Oświatowo - Społecznej w dniu 12 września 2022 roku o godz. 9.30 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Oświatowo – Społecznej, Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczo – Komunalnej. Porządek posiedzenia: I.Opiniowanie projektów uchwał: w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2022 rok Nr XXXVII/376/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany; w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w latach 2023-2024; w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w roku 2025; w sprawie powierzenia Powiatowi Krakowskiemu realizacji zadania własnego Gminy Mogilany pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Libertów i Lusina”; w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany; w sprawie zmian do Uchwały Nr XXII/194/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Mogilany oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Mogilanach; w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włosani; w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany. II. Sprawy bieżące PRZEWODNICZĄCY Komisji Oświatowo - Społecznej Mateusz Paszta  

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Gospodarczo-Komunalnej Rady Gminy Mogilany

09 września 2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej w dniu 12 września 2022 roku o godz. 9.30 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo - Społecznej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia: I.Opiniowanie projektów uchwał: w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2022 rok Nr XXXVII/376/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany; w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w latach 2023-2024; w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w roku 2025; w sprawie powierzenia Powiatowi Krakowskiemu realizacji zadania własnego Gminy Mogilany pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Libertów i Lusina”; w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany; w sprawie zmian do Uchwały Nr XXII/194/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Mogilany oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Mogilanach; w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włosani; w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany. II.Sprawy bieżące. PRZEWODNICZĄCY Komisji Gospodarczo - Komunalnej Jan Marek

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany

09 września 2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 12 września 2022 roku o godz. 9.30 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo - Społecznej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia: I.Opiniowanie projektów uchwał: w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2022 rok Nr XXXVII/376/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany; w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w latach 2023-2024; w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w roku 2025; w sprawie powierzenia Powiatowi Krakowskiemu realizacji zadania własnego Gminy Mogilany pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Libertów i Lusina”; w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany; w sprawie zmian do Uchwały Nr XXII/194/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Mogilany oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Mogilanach; w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włosani; w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany. II.Sprawy bieżące. PRZEWODNICZĄCY Komisji Budżetowej Zofia Węglarz

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mogilany

09 września 2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 12 września 2022 roku o godz. 8.30 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek posiedzenia: Rozpatrzenie petycji z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie obniżenia stawki vat na drewno opałowe. PRZEWODNICZĄCY Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Jadwiga Chachlica

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany

09 września 2022

Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 i ust. 3 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), na wniosek Wójta Gminy Mogilany z dnia 8 września 2022 roku zwołuję XLIV Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się w dniu 12 września 2022 roku o godz. 11.00w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek obrad:I.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II.    Przedstawienie porządku obrad.III.    Podjęcie uchwał: w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2022 rok Nr XXXVII/376/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany; w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w latach 2023-2024; w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w roku 2025; w sprawie powierzenia Powiatowi Krakowskiemu realizacji zadania własnego Gminy Mogilany pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Libertów i Lusina”; w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany; w sprawie zmian do Uchwały Nr XXII/194/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Mogilany oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Mogilanach; w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włosani; w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany. IV.  Zamknięcie obrad sesji. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Zbigniew Staszczak

+ czytaj więcej