Ogłoszenia

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach poszukuje osoby na stanowisko asystent rodziny.

12 lutego 2024

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach informuje, że poszukuje osoby do wykonywania zadań ASYSTENTA RODZINY

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Oświatowo - Społecznej Rady Gminy Mogilany-28.12.2023 r.

22 grudnia 2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Oświatowo - Społecznej w dniu 28 grudnia 2023 roku o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Oświatowo – Społecznej, Komisji Gospodarczo – Komunalnej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia:I.Opiniowanie projektów uchwał:1.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.;2.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;3.w sprawie wydatków budżetu Gminy Mogilany na rok 2023, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego;4.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/229/2020 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 listopada 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Mogilany a Zarządem Powiatu Krakowskiego dotyczącego przejęcia zadania publicznego zarządzania drogą;5.w sprawie przyjęcia planu potrzeb Gminy Mogilany w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2024;6.w sprawie przystąpienia Gminy Mogilany do realizacji Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024;7.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Mogilany na lata 2024-2027. PRZEWODNICZĄCY Komisji Oświatowo - Społecznej Mateusz Paszta

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Gospodarczo-Komunalnej Rady Gminy Mogilany-28.12.2023 r.

22 grudnia 2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej w dniu 28 grudnia 2023 roku o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany. Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo – Społecznej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia:I.Opiniowanie projektów uchwał:1.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.;2.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;3.w sprawie wydatków budżetu Gminy Mogilany na rok 2023, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego;4.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/229/2020 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 listopada 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Mogilany a Zarządem Powiatu Krakowskiego dotyczącego przejęcia zadania publicznego zarządzania drogą;5.w sprawie przyjęcia planu potrzeb Gminy Mogilany w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2024;6.w sprawie przystąpienia Gminy Mogilany do realizacji Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024;7.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej  i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Mogilany na lata 2024-2027. PRZEWODNICZĄCY Komisji Gospodarczo - Komunalnej Jan Marek

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany-28.12.2023 r.

22 grudnia 2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 28 grudnia 2023 roku o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany. Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo - Społecznej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia: I.Opiniowanie projektów uchwał:1.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.;2.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;3.w sprawie wydatków budżetu Gminy Mogilany na rok 2023, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego;4.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/229/2020 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 listopada 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Mogilany a Zarządem Powiatu Krakowskiego dotyczącego przejęcia zadania publicznego zarządzania drogą;5.w sprawie przyjęcia planu potrzeb Gminy Mogilany w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2024;6.w sprawie przystąpienia Gminy Mogilany do realizacji Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024;7.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej  i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Mogilany na lata 2024-2027. PRZEWODNICZĄCY Komisji Budżetowej Zofia Węglarz

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany

22 grudnia 2023

Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany, zwołuję LX Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 roku o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany. Porządek obrad: I.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II.Przedstawienie porządku obrad.III.Podjęcie uchwał: 1.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.;2.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;3.w sprawie wydatków budżetu Gminy Mogilany na rok 2023, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego;4.w sprawie Budżetu Gminy Mogilany na rok 2024;5.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany na lata 2024 – 2041;6.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/229/2020 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 listopada 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Mogilany a Zarządem Powiatu Krakowskiego dotyczącego przejęcia zadania publicznego zarządzania drogą;7.w sprawie przyjęcia planu potrzeb Gminy Mogilany w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2024;8.w sprawie przystąpienia Gminy Mogilany do realizacji Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024;9.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Mogilany na lata 2024-2027.IV.Interpelacje i zapytania.V.Wolne wnioski.VI.Zamknięcie obrad sesji.

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Oświatowo - Społecznej Rady Gminy Mogilany-20.12.2023 r.

14 grudnia 2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Oświatowo - Społecznej w dniu 20 grudnia 2023 roku o godz. 8.30 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany. Porządek posiedzenia: Przedstawienie bieżącej działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawowa opieka zdrowotna na terenie Gminy Mogilany – problemy, realizowane programy, dofinansowania. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi. Sprawy różne, bieżące oraz organizacyjne. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzone akcje i programy profilaktyczne, wydatkowanie środków. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych - ogólne informacje o jednostkach w Gminie Mogilany, prowadzone akcje, szkolenie dzieci i młodzieży. Propozycje do planu pracy Komisji Oświatowo - Społecznej na rok 2024. PRZEWODNICZĄCY Komisji Oświatowo - Społecznej Mateusz Paszta

+ czytaj więcej

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działki nr 432/1 w Lusinie

12 grudnia 2023

WÓJT GMINY MOGILANY ogłasza PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mogilany  Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 432/1, o  powierzchni 0,2550 ha, położonej we wsi Lusina, objętej księgą wieczystą nr KR3I/00024894/9. Cena wywoławcza nieruchomości: 23 500,00 zł (sprzedaż zwolniona z podatku Vat). Wadium: 4 500,00 zł. Szczegóły w BIP https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,a,2375363,ogl...

+ czytaj więcej

Wójt Gminy Mogilany ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych

11 grudnia 2023

Wójt Gminy Mogilany ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Mogilany w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. szczegóły pod linkiem : https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,a,2374683,zarzadzenie-nr-2132023-wojta-gminy-mogilany-z-dnia-8-grudnia-2023-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-k.html https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,a,2376494,zar...

+ czytaj więcej

Wójt Gminy Mogilany ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych

11 grudnia 2023

Wójt Gminy Mogilany ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Mogilany w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. szczegóły pod linkiem :   https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,a,2374681,zar... https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,a,2376496,zar...

+ czytaj więcej

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany.

05 grudnia 2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 11 grudnia 2023 roku o godz. 10.30 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany. Porządek posiedzenia: Opiniowanie projektu Uchwały w sprawie Budżetu Gminy Mogilany na rok 2024. Opiniowanie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany na lata 2024 - 2041. PRZEWODNICZĄCY Komisji Budżetowej Zofia Węglarz  

+ czytaj więcej