Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany

08 lutego 2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 13 lutego 2023 roku o godz. 9.30 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek posiedzenia: Sprawozdanie z działalności Komisji za 2022 r. Opracowanie planu pracy Komisji na 2023 r. PRZEWODNICZĄCY Komisji Budżetowej Zofia Węglarz

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mogilany

08 lutego 2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 13 lutego 2023 roku o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek posiedzenia: Opracowanie planu pracy Komisji na 2023 r. PRZEWODNICZĄCY Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Jadwiga Chachlica

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Mogilany

06 lutego 2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Mogilany w dniu 8 lutego 2023 roku o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek posiedzenia: Dyskusja w sprawie opracowania nowych projektów Statutów Sołectw Gminy Mogilany. PRZEWODNICZĄCY doraźnej Komisji Statutowej Katarzyna Ożóg-Suder

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Oświatowo - Społecznej Rady Gminy Mogilany

23 stycznia 2023

Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Oświatowo – Społecznej, Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczo – Komunalnej. Porządek posiedzenia: I.Opiniowanie projektów uchwał:1.w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadań drogowych w roku 2023;2.w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów do przedszkoli, szkół i ośrodków specjalnych;3.w sprawie przystąpienia Gminy Mogilany do wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i określenia zasad zwrotu wydatków dla osób i rodzin w zakresie świadczeń w ramach realizacji wieloletniego rządowym programie "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz przyjęcia Programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na rok 2023 dla mieszkańców Gminy Mogilany;4.w sprawie przystąpienia Gminy Mogilany do realizacji Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023;5.w sprawie przyjęcia planu potrzeb Gminy Mogilany w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2023;6.w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mogilany;7.w sprawie wyrażenia zgody na zwrot przez Gminę Mogilany nieruchomości. PRZEWODNICZĄCY Komisji Oświatowo - Społecznej Mateusz Paszta

+ czytaj więcej

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany

23 stycznia 2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 26 stycznia 2023 roku o godz. 9.30 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo - Społecznej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia: I.Opiniowanie projektów uchwał: w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadań drogowych w roku 2023; w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów do przedszkoli, szkół  i ośrodków specjalnych; w sprawie przystąpienia Gminy Mogilany do wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i określenia zasad zwrotu wydatków dla osób i rodzin w zakresie świadczeń w ramach realizacji wieloletniego rządowym programie "Posiłek w szkole   i w domu" na lata 2019-2023 oraz przyjęcia Programu osłonowego "Posiłek w szkole  w domu" na rok 2023 dla mieszkańców Gminy Mogilany; w sprawie przystąpienia Gminy Mogilany do realizacji Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023; w sprawie przyjęcia planu potrzeb Gminy Mogilany w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2023; w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mogilany; w sprawie wyrażenia zgody na zwrot przez Gminę Mogilany nieruchomości. II.Sprawy bieżące. PRZEWODNICZĄCY Komisji Budżetowej Zofia Węglarz .

+ czytaj więcej

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej Rady Gminy Mogilany

23 stycznia 2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej w dniu 26 stycznia 2023 roku o godz. 9.30 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo – Społecznej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia: I.Opiniowanie projektów uchwał:1.w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadań drogowych w roku 2023;2.w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów do przedszkoli, szkół i ośrodków specjalnych;3.w sprawie przystąpienia Gminy Mogilany do wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i określenia zasad zwrotu wydatków dla osób i rodzin w zakresie świadczeń w ramach realizacji wieloletniego rządowym programie "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz przyjęcia Programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na rok 2023 dla mieszkańców Gminy Mogilany;4.w sprawie przystąpienia Gminy Mogilany do realizacji Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023;5.w sprawie przyjęcia planu potrzeb Gminy Mogilany w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2023;6.w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mogilany;7.w sprawie wyrażenia zgody na zwrot przez Gminę Mogilany nieruchomości. II.Sprawy bieżące. PRZEWODNICZĄCY Komisji Gospodarczo - Komunalnej Jan Marek

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany

20 stycznia 2023

Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40, dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany, zwołuję XLIX Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 roku o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.I.Przedstawienie porządku obrad.II.Informacja Wójta Gminy Mogilany.III.Podjęcie uchwał: w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadań drogowych w roku 2023; w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów do przedszkoli, szkół i ośrodków specjalnych; w sprawie przystąpienia Gminy Mogilany do wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i określenia zasad zwrotu wydatków dla osób i rodzin w zakresie świadczeń w ramach realizacji wieloletniego rządowym programie "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz przyjęcia Programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na rok 2023 dla mieszkańców Gminy Mogilany; w sprawie przystąpienia Gminy Mogilany do realizacji Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023; w sprawie przyjęcia planu potrzeb Gminy Mogilany w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2023; w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mogilany; w sprawie wyrażenia zgody na zwrot przez Gminę Mogilany nieruchomości. IV.Interpelacje i zapytania.V. Wolne wnioski.VI. Zamknięcie obrad sesji. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Zbigniew Staszczak

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Gospodarczo-Komunalnej Rady Gminy Mogilany

16 stycznia 2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej w dniu 20 stycznia 2023 roku o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek posiedzenia: Omówienie wprowadzonych zmian przebiegu trasy linii autobusowych na terenie Gminy Mogilany. PRZEWODNICZĄCY Komisji Gospodarczo - Komunalnej Jan Marek

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Oświatowo - Społecznej Rady Gminy Mogilany-22.12.2022 r.

19 grudnia 2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Oświatowo - Społecznej w dniu 22 grudnia 2022 roku o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Oświatowo – Społecznej, Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczo – Komunalnej. Porządek posiedzenia:I.    Opiniowanie projektów uchwał:1.    w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2022 rok Nr XXXVII/376/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku;2.    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;3.    w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/339/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 września 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu zmienionej uchwałą nr XXXVII/386/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu;4.    w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/229/2020 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Mogilany a Zarządem Powiatu Krakowskiego dotyczącego przejęcia zadania publicznego zarządzania drogą;5.    w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lusinie”;6.    w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarach;7.    w sprawie udzielenia dotacji bieżącej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Mogilany;8.    w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/381/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej inwestycyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogilanach na lata 2022-2026;9.    w sprawie wyrażenia zgody oraz ustalenia kierunków działania dla Wójta Gminy Mogilany dotyczących przystąpienia przez Gminę Mogilany do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 oraz kontynuacji programu dotyczącego obsługi systemu teleopieki dla osób starszych, niepełnosprawnych powyżej 65 roku życia w ramach zakupionych tak zwanych opasek bezpieczeństwa;10.    w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Gospodarczo-Komunalnej Rady Gminy Mogilany-22.11.2022 r.

19 grudnia 2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej w dniu 22 grudnia 2022 roku o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo – Społecznej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia:I.    Opiniowanie projektów uchwał:1.    w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2022 rok Nr XXXVII/376/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku;2.    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;3.    w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/339/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 września 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu zmienionej uchwałą nr XXXVII/386/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu;4.    w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/229/2020 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Mogilany a Zarządem Powiatu Krakowskiego dotyczącego przejęcia zadania publicznego zarządzania drogą;5.    w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lusinie”;6.    w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarach;7.    w sprawie udzielenia dotacji bieżącej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Mogilany;8.    w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/381/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej inwestycyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogilanach na lata 2022-2026;9.    w sprawie wyrażenia zgody oraz ustalenia kierunków działania dla Wójta Gminy Mogilany dotyczących przystąpienia przez Gminę Mogilany do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 oraz kontynuacji programu dotyczącego obsługi systemu teleopieki dla osób starszych, niepełnosprawnych powyżej 65 roku życia w ramach zakupionych tak zwanych opasek bezpieczeństwa;10.    w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania PRZEWODNICZĄCY Komisji Gospodarczo - Komunalnej Jan Marek

+ czytaj więcej