Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Aktualności

Ogłoszenie o naborze nr 8/2022

27 września 2022

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa, działająca na terenie gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów, Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Wsparcie udzielane jest w formie refundacji Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 12 października do 27 października 2022 r. Miejsce i sposób składania wniosków: Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie/biurze Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa, Adres: ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów (Dwór Dzieduszyckich) Godziny pracy: poniedziałek wtorek-czwartek piątek 8.00-18.00 8.00-16.00 8.00-14.00 Uwaga: w ostatnim dniu naboru (27 października 2022 r.-czwartek) wnioski o przyznanie pomocy przyjmowane będą wyłącznie do godziny 15:00. Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie 1.1 Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Wskaźnik produktu 1.1.1. Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej – 3 obiekty. Wysokość wsparcia: Podmioty podlegające ustawie o finansach publicznych: nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 54 056 EUR na obiekt (216 224,00 zł na obiekt); Przedsiębiorcy: nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 54 056,00 EUR zł na obiekt (216 224,00 zł na obiekt); Inne podmioty: do 100% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 54 056EUR na obiekt (216 224,00 zł na obiekt). Warunek dodatkowy: Wysokość wsparcia: nie więcej niż 54 056,00 EUR na obiekt. (216 224,00 zł na obiekt). Wysokość środków dostępnych w ramach naboru: 162 168,00 EUR (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/EURO: 648 672,00 zł) Warunki udzielenia wsparcia: Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu (2 egzemplarze wydrukowane i spięte w segregatorze lub skoroszycie oraz 2 jednakowe egzemplarze wersji elektronicznej dokumentacji na płytach lub pendrive) Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Lokalne kryteria wyboru operacji: LKWO dla 1.1. Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej dostępne na stronie LGD www.bliskokrakowa.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 15 pkt. Lista wymaganych dokumentów: Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej - 2 egz.; Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w wersji elektronicznej - 2 egz.; Oświadczenie o tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy - 2 egz.; Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, jeśli dotyczy - 2 egz. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej tożsamej z papierową (2 szt. na nośnikach elektronicznych). Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl Wszystkie wymagane dokumenty są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa www.bliskokrakowa.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Jednocześnie informujemy, że Biuro Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa prowadzi bezpłatne doradztwo dla osób chcących pozyskać dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie www.bliskokrakowa.pl oraz w Biurze LGD, informacji można zasięgnąć również u koordynatorów w Urzędach Gmin.

+ czytaj więcej

Festiwal Gier Świata

12 września 2022

W sobotę 10 września Sala Narad Urzędu Gminy Mogilany tętniła życiem, to przez projekt #Razem Aktywnie z Ukrainą. Jednym z etapów przedsięwzięcia był Festiwal Gier Świata, w ramach którego uczestnicy poznali tradycyjne gry z różnych krajów, które swoimi korzeniami sięgają nawet XV wieku. Ponad 30 dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy zobaczyły jak wygląda Jakkolo z Holandii, Cornhole ze Stanów Zjednoczonych, Novuss z Łotwy, Le passe-trappe i Culbuto z Francji, Hokej stołowy pochodzący z Czech jak również tradycyjną wersję Cymbergaja z Polski! Po krótkiej historii i poznaniu zasad poszczególnych gier uczestnicy zmagali się między sobą w rozgrywkach. Dominowała radość i uśmiech na twarzach uczestników, a aktywna forma gier pozwoliła przełamać bariery językowe. Na koniec wszyscy własnoręcznie wykonali własną wersję Rybałki - gry, która pochodzi z Ukrainy. Organizatorem wydarzenia była grupa Razem Aktywnie, honorowy patronat nad projektem objął Wójt Gminy Mogilany. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z Festiwalu. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Programu Małopolska Lokalnie i Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, Miasta Kraków oraz Powiatu Oświęcimskiego, partnerem projektu jest Województwo Małopolskie.

+ czytaj więcej

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

01 września 2022

Nawet jeśli nie znacie się na Funduszach, możecie z nich skorzystać. Wszystkie Wasze wątpliwości rozwieją eksperci pracujący w mobilnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich. Zapraszamy już w najbliższy wtorek, 6 września w g. od 12.00 do 14:30 w Urzędzie Gminy Mogilany odbędą się indywidualne konsultacje. Szczegóły na plakacie.

+ czytaj więcej

INFORMACJA O OFERCIE FUNDACJI DZIAŁAMY ZŁOŻONEJ W TRYBIE POZAKONKURSOWYM – MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA UWAG (DATA ZAMIESZCZENIA 16.08.2022)

16 sierpnia 2022

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą na realizację zadania publicznego pn. Kino na sportowo, złożoną w trybie pozakonkursowym (art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) przez Fundację DZIAŁAMY.  Link do oferty Zgodnie z Regulaminem udzielania przez Gminę Mogilany dotacji w formie trybu małych zleceń tj. z pominięciem procedury konkursu - każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty realizacji zadania publicznego może zgłosić uwagi dotyczące tej oferty.Ewentualne uwagi należy składać w formie pisemnej. Po upływie ww. terminu, Komisja powołana Zarządzeniem Wójta dokona oceny oferty.

+ czytaj więcej

Rozbudź w sobie kreatywność – projekt dla edukatorów osób dorosłych

13 lipca 2022

Stowarzyszenie "Kreatywni dla biznesu" realizuje międzynarodowy projekt „ROZBUDŹ W SOBIE KREATYWNOŚĆ”. Głównym celem projektu jest poprawa włączenia społecznego w edukacji dorosłych w zakresie kreatywności poprzez zwiększenie kompetencji edukatorów. Projekt ma na celu zmotywowanie ich do rozpoczęcia i kontynuowania nauki oraz wprowadzenia ich na ścieżkę uczenia się przez całe życie. W projekcie biorą udział 4 organizacje z różnych części Europy: z Polski – Stowarzyszenie „Kreatywni dla biznesu” oraz Fundacja Edukacji Rozwoju i Innowacji, z Bułgarii – Global Organization For Development /G.O.D./, z Irlandii – Edu Smart Traning Centre Limited. Chcemy się podzielić z Państwem rezultatami wypracowanymi w ramach projektu. Jest nimi poradnik pt. „Metodyka nauczania osób dorosłych oraz standard pracy edukatora w dobie COVID”. Vademecum zostało opracowane z myślą o edukatorach osób dorosłych i jest, między innymi, odpowiedzią na następujące pytania: Jakie kwalifikacje i kompetencje powinien mieć edukator w pracy zdalnej z dorosłymi? Jak współpracować, motywować i podtrzymywać chęć edukacji wśród osób dorosłych? Z jakich narzędzi i komunikatorów korzystać podczas zdalnego nauczania osób dorosłych? Ponadto, w poradniku zostały opisane nowe zasady pracy w formie zdalnej oraz zmiany stylu pracy po pandemii w Polsce, Bułgarii i Irlandii. Opracowane zostały również scenariusze zajęć zawierające metody aktywizacji np. odgrywanie ról, rozwijanie wyobraźni, praca z tekstem i wiele innych. W materiałach uwzględniono tematy takie jak: Jak radzić sobie ze stresem? Zachowanie agresywne, manipulacyjne, uległe i agresywne, Asertywne odmawianie w praktyce, wyrażanie trudnych emocji i przyjmowanie krytyki. Stawianie jasnych granic. Zachęcamy do lektury. |WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE: https://kreatywnidlabiznesu.pl/develop-your-creativity/ |PORADNIK DO POBRANIA: https://kreatywnidlabiznesu.pl/poradnik-dla-edukatorow-osob-doroslych/ |SCENARIUSZE ZAJĘĆ DO POBRANIA: https://kreatywnidlabiznesu.pl/scenariusze-zajec-dla-edukatorow-aktualnosci/ Źródło: Stowarzyszenie „Kreatywni dla biznesu”

+ czytaj więcej

Zdrowy Duch na Zielonej

12 lipca 2022

Bracia Bonifratrzy znani są ze swej obszernej wiedzy na temat ziół oraz ziołolecznictwa, a już w drugiej połowie lipca można będzie zagościć w ich fundacji i pozyskać informacje o wybranych ziołach, ich właściwościach, miejscu gdzie można je znaleźć, a w niektórych przypadkach także propozycje ich wykorzystania. Dla uczestników tych nietypowych warsztatów przygotowane będą różne aktywności jak robienie wianków z kwiatów oraz roślin lub rodzinne zmagania podczas konkurencji sportowych. Terminy:- 23.07 (sobota), godz.: 10:00-12:00 -24.07 (niedziela), godz.: 10:00-12:00 Zapisy: Aby wziąć udział w warsztatach należy w terminie od 17.07.2022 do 20.07.2022 r. wysłać formularz zgłoszeniowy na adres skarby@bliskokrakowa.pl. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zabawa dedykowana jest dzieciom, sugerowany przedział wiekowy uczestników: 5-12 rok życia. Osoby niepełnoletnie biorą udział w zabawie pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna. Uwaga: Liczba miejsc jest mocno ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Przed wzięciem udziału konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem Zabawy Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa 2022 r. Formularz uczestnictwa Regulamin Więcej informacji: http://www.bliskokrakowa.pl/aktualnosci/2022/1678-zabawa-odkrywaj-skarby-blisko-krakowa-2022.html

+ czytaj więcej

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mogilanach - wycieczka do Gliwic

11 lipca 2022

Mogilańska wspólnota uniwersytecka 7 czerwca br. odbyła jednodniową wycieczkę do Gliwic. Pierwszym miejscem zwiedzania tego miasta okazał się Zamek Piastowski z poł. XIV w.  Na przestrzeni wieków pełnił on różne funkcje, m.in. pomieszczeń mieszkalnych, arsenału, folwarku, magazynu a nawet więzienia. Obecnie na jego terenie zlokalizowane jest Muzeum, prezentujące  wystawy, eksponaty, dział archeologii. W muzeum zobaczyć można również militaria, kolekcję zbroi i mieczy samurajskich z dalekiej Azji, pamiątki z okresu powstań śląskich i wystawę etnograficzną ukazującą dawny wystrój śląskich mieszkań i stroje regionalne.    Kolejnym punktem wycieczki był tętniący życiem Rynek, w którym pośrodku stoi okazały Ratusz z 40 m. wieżą, a  wokół piękne zabytkowe kamienice. Miasto Gliwice  zostało założone w XIII w. i ma bogatą historię. Gliwice były  jednym z ważniejszych ośrodków hutniczych i właśnie tam bogaci przemysłowcy budowali okazałe kamienice i wille. Jednym z nich był Oskar Caro, właściciel luksusowej rezydencji – Willa Caro z końca XIX w. która obecnie jest siedzibą Muzeum. Następnymi punktami intensywnego dnia dla uczestników wyjazdu była gliwicka drewniana radiostacja oraz rejs statkiem po Kanale Gliwickim, który łączy Gliwice z Odrą i rozciąga się na 40-tu kilometrach.  Podczas rejsu członkowie Uniwersytetu mogli podziwiać zabytkowe śluzy, zabytki i przyrodę. Ostatnią atrakcją wyjazdu zorganizowanego z ramienia Uniwersytetu była Palmiarnia, składająca się z przeszklonych pawilonów. Egzotyczne rośliny, niezwykłe aranżacje zachwycały uczestników wycieczki i dały okazję do wytchnienia zarówno wśród tej niezwykłej aury we wnętrzach, jak i w pięknym, okalającym ją Parku Chopina. Wycieczka ta dostarczyła uczestnikom Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mogilanach wielu miłych wrażeń i wzbogaciła wiedzę studentów o kolejnym miejscu naszego kraju, równocześnie wzmacniając relacje międzyludzkie.  Zadanie współfinansowane przez Gminę Mogilany Źródło: Informację sporządzono w oparciu o notatkę opisową Pani Henryki Królik -  kronikarki wydarzeń UTW.

+ czytaj więcej

Wakacje z kulturą

28 czerwca 2022

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza dzieci na półkolonie. Więcej informacji na plakatach

+ czytaj więcej

Lato z Tańcem

28 czerwca 2022

Stowarzyszenie dla Włosani zaprasza na 5-dniowe darmowe warsztaty taneczne dla dzieci młodzieży i dorosłych. Projekt współfinansowany przez Gminę Mogilany.INFORMACJE:Termin:Lipiec: 11.07 - 15.07.2022r.Sierpień: 22.08 - 26.08.2022r.Cztery grupy wiekowe     6-8 lat,  9-13 lat,  14-18 lat oraz DorośliMiejsce spotkań: Świetlica OSP we WłosaniWszystkie informacje oraz zapisy pod numerem tel. 575 702 410, latoztancem2020@gmail.comSzczegóły na plakacie.

+ czytaj więcej

#Aktywnie w Mogilanach - Święto Organizacji Pozarządowych

17 czerwca 2022

Już w 26 czerwca br. odbędzie się kolejne ważne wydarzenie w naszej gminie – Święto Organizacji pozarządowych i Inicjatyw Społecznych. Głównym celem organizacji tego wydarzenia jest promocja istniejących i działających lokalnie organizacji pozarządowych oraz inicjatyw społecznych. Wspólne przygotowanie wydarzenia ma służyć poznawaniu się i rozwijaniu współpracy między NGO i grupami nieformalnymi. Akcja odbędzie się w formule targowo-piknikowej połączonej z grą stanowiskową. Realizowana będzie w Parku przy Mogilańskim Dworze w niedzielę 26.06.2022r. w godzinach 15.00-19.00. W programie wydarzenia znajdą się stanowiska z różnorodnymi aktywnościami, m. in. takimi jak: eko obrazy z nasion i mchu trafianie strumieniem wody do celu leśne gry podwórkowe dekorowanie toreb obozowisko turystyczne. Na scenie zaprezentują się organizacje z własnymi pokazami artystycznymi. Serdecznie zapraszamy! Święto Organizacji Pozarządowych jest współfinansowane ze środków Gminy Mogilany.Organizatorem wydarzenia są mogilańskie Organizacje Pozarządowe. Realizatorem zadania jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych.

+ czytaj więcej