Aktualności

Wymiana młodzieży w Mogilanach zakończona sukcesem!

03 października 2022

Za nami kolejny międzynarodowy projekt naszego Stowarzyszenia „Kreatywni dla biznesu” pt.„Młodzi, Kreatywni i Zainspirowani” zakończony sukcesem. To był naprawdę intensywny początek lipca i wakacji. Od 1 do 8 lipca 2022 młodzież z Bułgarii, Chorwacji i Polskiuczestniczyła wwymianie młodzieży w Mogilanach realizowanej w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Każdy z 8 dni wymiany wypełniony był warsztatami prowadzonymi przez doświadczonych mentorów. Tematami zajęć były między innymi: - umiejętność zarządzania swoim czasem w życiu służbowym, jak i prywatnym, - podstawowe zasady oraz najczęstsze błędy przy tworzeniu dobrego CV, - zarządzanie zadaniami i współpraca na linii manager – pracownicy, - znaczenie i opracowanie Social Business Model Canvas, - budowanie wizerunku w Social Mediach. Dodatkowo uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w wyjazdach studyjnych. Podczas pierwszego wyjazdu poznali inspirujących i ambitnych studentów z koła naukowego AGH SOLAR PLANE, którzy za cel obrali sobie tworzenie bezzałogowego samolotu napędzanego energią słoneczną, który będzie w stanie przelecieć z jednego krańca Polski na drugi – nieprzerwanie dzień i w nocy. Drugi wyjazd pozwolił na poszerzenie wiedzy o innowacyjnych wynalazkach tworzonych przez naukowców z Uniwersytetu Rolniczego m.in. biodegradowalnych opakowaniach oraz robocie rolniczym służącym do dokładnego monitorowania upraw. Podczas wymiany nie zabrakło także czasu na wycieczki do historycznego Krakowa oraz Kopalni Soli w Wieliczce. Niezapomniane z pewnością będą również wieczorki Nation to Nation zorganizowane przez Polaków, Bułgarów oraz Chorwatów. Były one niesamowitym czasem przepełnionym muzyką, kulturą oraz kosztowaniem lokalnych potraw. Na koniec Wójt Gminy Mogilany uroczyście wręczył wszystkim uczestnikom międzynarodowy certyfikat Youthpass oraz wyraził aprobatę dla takich działań realizowanych na terenie naszej Gminy. Mamy nadzieję, że doświadczenie zdobyte podczas całej wymiany będzie owocowało w przyszłości i pomoże osiągnąć uczestnikom wyznaczone cele. Zachęcamy do odwiedzania strony Stowarzyszenia oraz social mediów, gdzie na bieżąco informujemy o naszych#KREAtywnych projektach. Strona: https://kreatywnidlabiznesu.pl/ FB: https://www.facebook.com/StowarzyszenieKREA/ INSTAGRAM: https://www.instagram.com/kreatywnidlabiznesu/ #KREA #YoungCreativeandInspired #newproject #newhorizont #international #cooperation #exchange #Erasmus+ Źródło: Stowarzyszenie Kreatywni dla Biznesu

+ czytaj więcej

POCZĄTEK – Koncert artystów polskich i ukraińskich

03 października 2022

Już 7 października piątkowe popołudnie możemy spędzić w Mogilanach podczas  organizowanego przez Grupę Razem Aktywnie wieczoru kultury polskiej i ukraińskiej. Podczas wydarzenia będziemy mogli wysłuchać koncertu artystów z Gminy Mogilany. Wśród występujących znajdą się m.in. Alona Titenko i Aleksander Kaźmirowicz - wykonawcy muzyki ukraińskiej, Marcin Kotarba – śpiewak operowy i Kazimierz Królik – mogilański muzyk i wokalista ludowy. Czeka na Państwa mnóstwo muzycznych niespodzianek, m. in. ukraińska wersja „Dumki na dwa serca”, ciekawe aranżacje i wykonania muzyki ludowej, estradowej i popularnej. Po koncercie tradycyjne potrawy, ukraińską szubę i polskie przekąski, serwuje Koło Gospodyń Wiejskich z Libertowa. Termin: 7.09.2022 (piątek, godz.: 17:00-19:00) Organizator: Grupa nieformalna Razem Aktywnie

+ czytaj więcej

Oferta złożona w trybie 19a – Spalamy i oddychamy – warsztaty dla młodzieży

28 września 2022

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą na realizację zadania publicznego, złożoną w trybie pozakonkursowym (art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) przez Fundację Aktywnej Edukacji. Link do oferty Zgodnie z Regulaminem udzielania przez Gminę Mogilany dotacji w formie trybu małych zleceń tj. z pominięciem procedury konkursu - każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty realizacji zadania publicznego może zgłosić uwagi dotyczące tej oferty. Po upływie ww. terminu, Komisja powołana Zarządzeniem Wójta dokona oceny oferty.

+ czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze nr 9/2022

27 września 2022

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa, działająca na terenie gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów, Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: inwestycji służących zachowaniu lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Wsparcie udzielane jest w formie refundacji Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 12 października 2022 r. do 27 października 2022 r. Miejsce i sposób składania wniosków: Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie/biurze Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa, Adres: ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów (Dwór Dzieduszyckich) Godziny pracy: poniedziałek wtorek-czwartek piątek 8.00-18.00 8.00-16.00 8.00-14.00 Uwaga: w ostatnim dniu naboru (27 października 2022 r.- czwartek) wnioski o przyznanie pomocy przyjmowane będą wyłącznie do godziny 15:00. Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie 3.1. Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa. Wskaźnik produktu 3.1.2 Liczba obiektów dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa objętych wsparciem – 2 obiekty Wysokość wsparcia: Podmioty podlegające ustawie o finansach publicznych: nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 7 192,00 EURna 1 obiekt, Przedsiębiorcy: nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych nie więcej niż 7 192,00 EUR na 1 obiekt, Inne podmioty: do 100% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 7 192,00 EUR na 1 obiekt. Warunek dodatkowy: Wnioskodawca w ramach każdego projektu musi realizować minimum 2 wskaźniki (w ramach każdego projektu muszą być objęte wsparciem minimum 2 obiekty), przy czym wsparcie na każdy z obiektów wynosi nie więcej niż 7 192,00 EUR /obiekt. Wysokość środków dostępnych w ramach naboru: 14 384,00 EUR (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/EUR: 57 536,00 zł) Warunki udzielenia wsparcia: Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu (2 egzemplarze wydrukowane i spięte w segregatorze lub skoroszycie oraz 2 jednakowe egzemplarze wersji elektronicznej dokumentacji na płytach lub pendrive) Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Lokalne kryteria wyboru operacji: LKWO dla 3.1 Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru dostępne na stronie LGD www.bliskokrakowa.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 13 pkt. Lista wymaganych dokumentów: Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej - 2 egz. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w wersji elektronicznej - 2 egz. Oświadczenie o tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy - 2 egz. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, jeśli dotyczy - 2 egz. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej tożsamej z papierową (2 szt. na nośnikach elektronicznych). Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl Wszystkie wymagane dokumenty są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa www.bliskokrakowa.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Jednocześnie informujemy, że Biuro Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa prowadzi bezpłatne doradztwo dla osób chcących pozyskać dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie www.bliskokrakowa.pl oraz w Biurze LGD, informacji można zasięgnąć również u koordynatorów w Urzędach Gmin.

+ czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze nr 8/2022

27 września 2022

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa, działająca na terenie gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów, Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Wsparcie udzielane jest w formie refundacji Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 12 października do 27 października 2022 r. Miejsce i sposób składania wniosków: Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie/biurze Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa, Adres: ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów (Dwór Dzieduszyckich) Godziny pracy: poniedziałek wtorek-czwartek piątek 8.00-18.00 8.00-16.00 8.00-14.00 Uwaga: w ostatnim dniu naboru (27 października 2022 r.-czwartek) wnioski o przyznanie pomocy przyjmowane będą wyłącznie do godziny 15:00. Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie 1.1 Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Wskaźnik produktu 1.1.1. Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej – 3 obiekty. Wysokość wsparcia: Podmioty podlegające ustawie o finansach publicznych: nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 54 056 EUR na obiekt (216 224,00 zł na obiekt); Przedsiębiorcy: nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 54 056,00 EUR zł na obiekt (216 224,00 zł na obiekt); Inne podmioty: do 100% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 54 056EUR na obiekt (216 224,00 zł na obiekt). Warunek dodatkowy: Wysokość wsparcia: nie więcej niż 54 056,00 EUR na obiekt. (216 224,00 zł na obiekt). Wysokość środków dostępnych w ramach naboru: 162 168,00 EUR (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/EURO: 648 672,00 zł) Warunki udzielenia wsparcia: Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu (2 egzemplarze wydrukowane i spięte w segregatorze lub skoroszycie oraz 2 jednakowe egzemplarze wersji elektronicznej dokumentacji na płytach lub pendrive) Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Lokalne kryteria wyboru operacji: LKWO dla 1.1. Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej dostępne na stronie LGD www.bliskokrakowa.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 15 pkt. Lista wymaganych dokumentów: Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej - 2 egz.; Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w wersji elektronicznej - 2 egz.; Oświadczenie o tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy - 2 egz.; Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, jeśli dotyczy - 2 egz. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej tożsamej z papierową (2 szt. na nośnikach elektronicznych). Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl Wszystkie wymagane dokumenty są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa www.bliskokrakowa.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Jednocześnie informujemy, że Biuro Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa prowadzi bezpłatne doradztwo dla osób chcących pozyskać dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie www.bliskokrakowa.pl oraz w Biurze LGD, informacji można zasięgnąć również u koordynatorów w Urzędach Gmin.

+ czytaj więcej

Festiwal Gier Świata

12 września 2022

W sobotę 10 września Sala Narad Urzędu Gminy Mogilany tętniła życiem, to przez projekt #Razem Aktywnie z Ukrainą. Jednym z etapów przedsięwzięcia był Festiwal Gier Świata, w ramach którego uczestnicy poznali tradycyjne gry z różnych krajów, które swoimi korzeniami sięgają nawet XV wieku. Ponad 30 dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy zobaczyły jak wygląda Jakkolo z Holandii, Cornhole ze Stanów Zjednoczonych, Novuss z Łotwy, Le passe-trappe i Culbuto z Francji, Hokej stołowy pochodzący z Czech jak również tradycyjną wersję Cymbergaja z Polski! Po krótkiej historii i poznaniu zasad poszczególnych gier uczestnicy zmagali się między sobą w rozgrywkach. Dominowała radość i uśmiech na twarzach uczestników, a aktywna forma gier pozwoliła przełamać bariery językowe. Na koniec wszyscy własnoręcznie wykonali własną wersję Rybałki - gry, która pochodzi z Ukrainy. Organizatorem wydarzenia była grupa Razem Aktywnie, honorowy patronat nad projektem objął Wójt Gminy Mogilany. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z Festiwalu. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Programu Małopolska Lokalnie i Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, Miasta Kraków oraz Powiatu Oświęcimskiego, partnerem projektu jest Województwo Małopolskie.

+ czytaj więcej

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

01 września 2022

Nawet jeśli nie znacie się na Funduszach, możecie z nich skorzystać. Wszystkie Wasze wątpliwości rozwieją eksperci pracujący w mobilnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich. Zapraszamy już w najbliższy wtorek, 6 września w g. od 12.00 do 14:30 w Urzędzie Gminy Mogilany odbędą się indywidualne konsultacje. Szczegóły na plakacie.

+ czytaj więcej

INFORMACJA O OFERCIE FUNDACJI DZIAŁAMY ZŁOŻONEJ W TRYBIE POZAKONKURSOWYM – MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA UWAG (DATA ZAMIESZCZENIA 16.08.2022)

16 sierpnia 2022

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą na realizację zadania publicznego pn. Kino na sportowo, złożoną w trybie pozakonkursowym (art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) przez Fundację DZIAŁAMY.  Link do oferty Zgodnie z Regulaminem udzielania przez Gminę Mogilany dotacji w formie trybu małych zleceń tj. z pominięciem procedury konkursu - każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty realizacji zadania publicznego może zgłosić uwagi dotyczące tej oferty.Ewentualne uwagi należy składać w formie pisemnej. Po upływie ww. terminu, Komisja powołana Zarządzeniem Wójta dokona oceny oferty.

+ czytaj więcej

Rozbudź w sobie kreatywność – projekt dla edukatorów osób dorosłych

13 lipca 2022

Stowarzyszenie "Kreatywni dla biznesu" realizuje międzynarodowy projekt „ROZBUDŹ W SOBIE KREATYWNOŚĆ”. Głównym celem projektu jest poprawa włączenia społecznego w edukacji dorosłych w zakresie kreatywności poprzez zwiększenie kompetencji edukatorów. Projekt ma na celu zmotywowanie ich do rozpoczęcia i kontynuowania nauki oraz wprowadzenia ich na ścieżkę uczenia się przez całe życie. W projekcie biorą udział 4 organizacje z różnych części Europy: z Polski – Stowarzyszenie „Kreatywni dla biznesu” oraz Fundacja Edukacji Rozwoju i Innowacji, z Bułgarii – Global Organization For Development /G.O.D./, z Irlandii – Edu Smart Traning Centre Limited. Chcemy się podzielić z Państwem rezultatami wypracowanymi w ramach projektu. Jest nimi poradnik pt. „Metodyka nauczania osób dorosłych oraz standard pracy edukatora w dobie COVID”. Vademecum zostało opracowane z myślą o edukatorach osób dorosłych i jest, między innymi, odpowiedzią na następujące pytania: Jakie kwalifikacje i kompetencje powinien mieć edukator w pracy zdalnej z dorosłymi? Jak współpracować, motywować i podtrzymywać chęć edukacji wśród osób dorosłych? Z jakich narzędzi i komunikatorów korzystać podczas zdalnego nauczania osób dorosłych? Ponadto, w poradniku zostały opisane nowe zasady pracy w formie zdalnej oraz zmiany stylu pracy po pandemii w Polsce, Bułgarii i Irlandii. Opracowane zostały również scenariusze zajęć zawierające metody aktywizacji np. odgrywanie ról, rozwijanie wyobraźni, praca z tekstem i wiele innych. W materiałach uwzględniono tematy takie jak: Jak radzić sobie ze stresem? Zachowanie agresywne, manipulacyjne, uległe i agresywne, Asertywne odmawianie w praktyce, wyrażanie trudnych emocji i przyjmowanie krytyki. Stawianie jasnych granic. Zachęcamy do lektury. |WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE: https://kreatywnidlabiznesu.pl/develop-your-creativity/ |PORADNIK DO POBRANIA: https://kreatywnidlabiznesu.pl/poradnik-dla-edukatorow-osob-doroslych/ |SCENARIUSZE ZAJĘĆ DO POBRANIA: https://kreatywnidlabiznesu.pl/scenariusze-zajec-dla-edukatorow-aktualnosci/ Źródło: Stowarzyszenie „Kreatywni dla biznesu”

+ czytaj więcej

Zdrowy Duch na Zielonej

12 lipca 2022

Bracia Bonifratrzy znani są ze swej obszernej wiedzy na temat ziół oraz ziołolecznictwa, a już w drugiej połowie lipca można będzie zagościć w ich fundacji i pozyskać informacje o wybranych ziołach, ich właściwościach, miejscu gdzie można je znaleźć, a w niektórych przypadkach także propozycje ich wykorzystania. Dla uczestników tych nietypowych warsztatów przygotowane będą różne aktywności jak robienie wianków z kwiatów oraz roślin lub rodzinne zmagania podczas konkurencji sportowych. Terminy:- 23.07 (sobota), godz.: 10:00-12:00 -24.07 (niedziela), godz.: 10:00-12:00 Zapisy: Aby wziąć udział w warsztatach należy w terminie od 17.07.2022 do 20.07.2022 r. wysłać formularz zgłoszeniowy na adres skarby@bliskokrakowa.pl. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zabawa dedykowana jest dzieciom, sugerowany przedział wiekowy uczestników: 5-12 rok życia. Osoby niepełnoletnie biorą udział w zabawie pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna. Uwaga: Liczba miejsc jest mocno ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Przed wzięciem udziału konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem Zabawy Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa 2022 r. Formularz uczestnictwa Regulamin Więcej informacji: http://www.bliskokrakowa.pl/aktualnosci/2022/1678-zabawa-odkrywaj-skarby-blisko-krakowa-2022.html

+ czytaj więcej