Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Aktualności

„Sąsiedzka Pomoc”

10 maja 2022

Program grantowy skierowany m. in. do osób prywatnych, firm, szkół, przedszkoli, stowarzyszeń oraz fundacji na rzecz ukraińskich dzieci i ich opiekunów, w zakresie zdrowia, edukacji i integracji społecznej. W ramach Sąsiedzkiej Pomocy wsparte zostanie minimum 100 inicjatyw. Zgłoszenia przyjmowane są do 30.06.2022 r. Więcej informacji: https://sasiedzkapomoc.netto.pl/

+ czytaj więcej

Tu mieszkam, tu zmieniam EKO

06 maja 2022

Fundacja Santander ogłasza nabór wniosków do konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Celem programu jest stworzenie nowych przyjaznych ekologicznie miejsc dla dzieci i młodzieży (mini-parki, ogrody deszczowe). Program może objąć rewitalizację zdegradowanych przestrzeni. Autorami wniosków mogą być organizacje, które działają min. 2 lata, np.: fundacje i stowarzyszenia. Projekt powinien być skierowany do dzieci lub młodzieży do 20 roku życia. Termin składania wniosków upływa 23 maja 2022 r. Więcej informacji: https://fundacja.santander.pl/tu-mieszkam-tu-zmieniam/

+ czytaj więcej

Projekt Wspieraj Lokalnie

31 marca 2022

Urząd Gminy Mogilany przystąpił do projektu Wspieraj Lokalnie. Dzięki niemu nasi mieszkańcy mogą łatwiej przekazać 1% podatku dochodowego na lokalne organizacje pożytku publicznego.Pomoc jest naprawdę łatwa. Wystarczy skorzystać z bezpłatnego programu do rozliczania podatku. Link znajdą Państwo tutaj: www.pitax.pl. Na etapie przekazywania jednego procenta program sam podpowie wszystkie organizacje, które znajdują się w naszej okolicy i mają uprawienia do zbierania 1%. Wystarczy wybrać jedną z nich. Lokalne organizacje pozarządowe na co dzień troszczą się o naszą społeczność - są naszym wspólnym dobrem. Pamiętajmy o nich podczas rozliczania podatków. To pomoc, która nic nie kosztuje.W tym trudnym dla wszystkich czasie aktywnie działają również takie organizacje, które nie mają statusu OPP. Również one mają możliwość skorzystania ze środków z 1% podatku dochodowego. Tą możliwością jest cel szczegółowy. Artykuł opisujący jak z niej skorzystać zamieszczamy tutaj: www.iwop.pl.

+ czytaj więcej

Zaproszenie do konsultacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022

19 października 2021

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Programu Współpracy Gminy Mogilany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”. Konsultacje projektu programu odbywają się od 19 października do 8 listopada br. Uwagi i zastrzeżenia do przedmiotowego projektu Programu będzie można składać1) pisemnie w następujących formach: a) w siedzibie Urzędu Gminy Mogilany, na Dzienniku Podawczym, Rynek 2, 32-031 Mogilany.b) pocztą na adres Urzędu Gminy Mogilany, ul. Rynek 2, 32- 031 Mogilany (decyduje data wpływu do Urzędu),c) poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Mogilany ePUAP:/7c1o97cpbw/skrytka, 2) ustnie podczas spotkania w dniu 26 października 2021 roku. Roczny Program Współpracy jest na poziomie lokalnym najważniejszym dokumentem opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji. Zapraszamy do współpracy i udziału w konsultacjach organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy.

+ czytaj więcej

Akademia Dziedzictwa Lokalnego

29 września 2021

Fundacja LIS serdeczne zaprasza na II edycję Akademii Dziedzictwa Lokalnego. Akademia Dziedzictwa Lokalnego to wyjątkowy cykl edukacyjny dla liderek i liderów społecznych działających na terenach małych miejscowości i wsi z województwa małopolskiego. Akademia została podzielona na dwie części, obejmujące cykl edukacyjny oraz praktyczne przetestowanie zdobytej wiedzy. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach, a następnie, wspólnie z animatorem, zaplanują i wdrożą projekty społeczne. Dodatkowo na realizację swoich projektów można uzyskać dofinansowanie do 3000 zł. Część warsztatowa: 6 dni szkoleniowych - 48 godzin praktycznych warsztatów wsparcie doświadczonych trenerów ciekawe materiały dydaktyczne oraz możliwość poznania innych liderów i integracji Część projektowa: realizacja autorskiego pomysłu na projekt społeczny z zakresu kultury, tradycji i dziedzictwa lokalnego wsparcie animatora dofinansowanie do 3000 zł promocja projektu i jego efektów m.in. o każdym projekcie powstanie film promocyjny Terminy szkoleń: 29-30.10, 12-13.11 oraz 26-27.11 Miejsce: Kochanów, gmina Zabierzów (ok. 20 km od Krakowa). Program i rekrutacja: www.facebook.com/fundacjalis/events

+ czytaj więcej

„Moda na EtnoFit” Projekt Fundacji Kulturalna Przestrzeń

28 września 2021

„Moda na EtnoFit” to nowy projekt Fundacji Kulturalna Przestrzeń, którego działania polegać będą na promowaniu staropolskiej kuchni regionalnej i łączeniu tego co tradycyjne ze zdrowym odżywianiem. Pierwszą część projektu stanowi promocja oraz rekrutacja organizacji i uczestników. Z każdego województwa może zgłosić się od 5 do 10 organizacji. Kolejnymi działaniami w ramach projektu będą warsztaty „Etnofit na talerzu”. Po przeprowadzeniu wszystkich warsztatów, organizacje, które brały w nim udział będą zajmować się opracowaniem przepisów na temat kuchni staropolskiej w wersji fit. W publikacji znajdą się przepisy ze wszystkich regionów Polski. W ramach projektu powstanie rodzinna gra planszowa o kuchni z różnych regionów. Kolejną częścią, po składzie i druku książki z przepisami, będą Rynki Smaków „Etnofit Bazar”. Udział w Rynkach Smaków wezmą również uczestnicy projektu, którzy pokażą czego nauczyli się podczas warsztatów. Punktem kulminacyjnym projektu będzie Festiwal EtnoFit Smaki, który odbędzie się w 2023 roku. Rekrutacja do udziału w warsztatach odbywać się będzie do 31 października 2021 roku. Więcej informacji: http://www.kulturalnaprzestrzen.com.pl/ lub pod numerem tel. 41 306 11 83 / email: fundacja@kulturalnaprzestrzen.com.pl

+ czytaj więcej

I Święto Organizacji Pozarządowych - relacja z wydarzenia

21 września 2021

W sobotę 18 września br. odbyło się na terenie gminy Mogilany I Święto Organizacji Pozarządowych. Wydarzenie było kulminacją projektu "#AKTYWNIE. I Święto Organizacji Pozarządowych Gminy Mogilany" realizowanego wspólnie przez Bonifraterską Fundację Dobroczynną oraz Stowarzyszenie Dla Naszej Gminy Mogilany. Wydarzenie było świetną okazją do prezentacji swoich organizacji, podejmowanych działań i inicjatyw. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

+ czytaj więcej

Karpackie Inicjatywy lokalne

09 września 2021

Stowarzyszenie "Pro Carpathia" ogłasza konkurs na karpackie inicjatywy lokalne w ramach zadania pn. „Karpackie inicjatywy lokalne” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.  Celem konkursu na karpackie inicjatywy lokalne jest zwiększenie zaangażowania młodych organizacji i grup nieformalnych w życie publiczne przez realizację lokalnych inicjatyw karpackich związanych z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej części regionu karpackiego (województwo śląskie, małopolskie, podkarpackie). Realizacja inicjatyw powinna przyczyniać się do:─ podtrzymywania tradycji narodowej,─ rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej,─ zwiększania aktywności obywatelskiej mi.in. wśród osób młodych, seniorów,─ promowania postaw proekologicznych wśród odbiorców projektu. Więcej informacji: TUTAJ

+ czytaj więcej

Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2021

09 września 2021

Trwa nabór w Konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej, którego głównym celem jest dostrzeżenie i nagrodzenie firm społecznych z sukcesem działających w Małopolsce. Tegoroczna odsłona Konkursu to sześć kategorii, które mają ukazać całe spektrum podmiotów, na co dzień włączających się w rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce. W konkursie mogą brać udział: podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność gospodarczą od przynajmniej 24 miesięcy – spośród nich wybrany zostanie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2021, podmioty ekonomii społecznej z zarejestrowaną działalnością gospodarczą, działające minimum 12 miesięcy – ubiegać się o tytuł Debiut Roku, Spośród finalistów wyłonionych w wyżej wskazanych kategoriach, publiczność – mieszkańcy Małopolski w ramach internetowego plebiscytu wybiorą swojego laureata w Kategorii Nagroda Publiczności. Więcej informacji: TUTAJ

+ czytaj więcej

Mieszkańcy Gminy Mogilany piszą ikony

09 września 2021

W naszej gminie mieszkańcy po raz drugi zmierzyli się z wyzwaniem pisania ikon. Kopiowali wizerunek Matki Bożej Gajowskiej ze słynącego z łask obrazu. Wszystko to w ramach oryginalnego projektu pt. „Mogilańskie Ikonopisanie 2.0”, mającego na celu rozwój indywidualnych zainteresowań i pasji mieszkańców gminy oraz promocję Gminy Mogilany poprzez rozpowszechnienie informacji nt. zabytkowego kościoła w Gaju w świadomości lokalnej. Na wniosek parafii w Gaju ze środków Gminy dofinansowano mini kurs ikonopisania. W ramach tego zadania publicznego uczestnicy poznali podstawy sztuki ikonopisania, otrzymali materiały do wykonania swojej ikony oraz malowali na zagruntowanej desce wizerunek Matki Bożej Gajowskiej, który ozdabiali imitacją złota. Kurs prowadził Marcin Musiał ( www.ikonopisanie.pl), ikonopisarz mieszkający w Gaju, będący pomysłodawcą tej inicjatywy. Parafia w Gaju ma długą i ciekawą historię. Przed wiekami objawiła się w tej wiosce Matka Boża i na pamiątkę tego wydarzenia w 1277 r. został sprowadzony przez ówczesnych właścicieli miejscowości - oo. Benedyktynów cudowny obraz Matki Bożej Gajowskiej, znajdujący się dzisiaj w głównym ołtarzu kościoła parafialnego w Gaju. Warto zajrzeć na stronę parafii, by dowiedzieć się więcej na temat historii obiektu - TUTAJ. Zajęcia odbywały się przede wszystkim online, z możliwością indywidualnych stacjonarnych konsultacji prac. Ikony będzie można podziwiać w trakcie wystawy w Parafii w Gaju w Kaplicy Świętego Józefa, która rozpocznie się w dniu odpustu parafialnego – 12 września 2021 i potrwa dwa tygodnie. Podczas wystawy wyeksponowane zostaną prace stworzone w trakcie tego oraz poprzedniego kursu, również współfinansowanego przez Gminę Mogilany w ramach projektu „Mogilańskie Ikonopisanie” . Adres Parafii – ul. Maryjna 6, 32-031. Msze święte w niedzielę o g. 7.30, 9.30, 11.30 i 17.00, w dzień powszedni o 7.00 i 18.00. „Dla uczestników kurs okazał się fascynującą przygodą, spotkaniem ze sztuką, edukacją artystyczną, formą integracji rodziny, okazją do odkrycia talentów, a nawet rekolekcjami. Ikona stanowi okno między tymi, którzy są w niebie i tymi, którzy żyją na ziemi. Obcowanie z ikoną przemienia – ikona skłania do patrzenia sercem na świat. Mieszkańcy Gminy Mogilany już tego doświadczają.” – mówi inicjator projektu Marcin Musiał.

+ czytaj więcej