Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Aktualności

I Święto Organizacji Pozarządowych

09 września 2021

W ramach projektu pt. "#AKTYWNIE. I Święto Organizacji Pozarządowych Gminy Mogilany" realizowanego przez Stowarzyszenie "Dla Naszej Gminy Mogilany" oraz Bonifraterską Fundację Dobroczynną w ramach dofinansowania udzielonego przez Wójta Gminy Mogilany jest realizowanych kilka działań: Na portalu społecznościowym Facebook powstała grupa publiczna pn. Gmina Mogilany #AKTYWNIE, która służy do komunikacji członków organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i mieszkańców Gminy Mogilany - dzięki tej grupie chcemy stworzyć platformę do m.in.: wymiany opinii, promocji swoich działań i organizowanych wydarzeń, informowania o konkursach ofert, różnych formach wsparcia III sektora. Zachęcamy do uczestnictwa w grupie: https://www.facebook.com/groups/grupamogilanyaktywnie. Zapraszamy wszystkich członków sektora NGO do uczestnictwa w spotkaniu sieciującym w środę, 15 września br. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Mogilany. Spotkanie pozwoli poznać się naszym organizacjom i grupom nieformalnym, lokalnym działaczom, będzie rozwijało nasze kompetencje społeczne. Poza integracją rolą spotkania będzie także omówienie przygotowywanego wydarzenia. Podczas spotkania zostanie ustalony również termin i tematyka naszego drugiego spotkania sieciującego. Kulminacją i okazją do prezentacji swoich organizacji, podejmowanych działań i inicjatyw będzie I Święto Organizacji Pozarządowych, 18 września br. o godz. 12.00-15.00. Impreza odbędzie się w plenerze na terenach Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach, ul. Bonifraterska 11. Dziękujemy organizacjom, które już wyraziły chęć uczestnictwa i serdecznie zachęcamy pozostałe grupy, które chciałyby pochwalić się swoją działalnością oraz zachęcić mieszkańców do uczestnictwa lub wsparcia ich pracy na rzecz naszej społeczności lokalnej. Kontakt: aktywnie.ngo@gmail.com lub podczas spotkania sieciującego. Zachęcamy do zaproszenia na to Święto członków naszych rodzin, wspólnot, przyjaciół i znajomych. Chcemy, by to wydarzenie stało się prawdziwym świętem tego, jak #AKTYWNIE działają mieszkańcy Gminy Mogilany. Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu na Facebooku pod linkiem: https://www.facebook.com/events/387964076047262/. Od dnia jutrzejszego na terenie naszej gminy będą rozwieszane plakaty, jednak zachęcamy do współpracy – jeśli w Państwa okolicy nie został powieszony przez nas plakat to ich pula będzie do rozdania podczas spotkania sieciującego.

+ czytaj więcej

Szkolny Zespół Regionalny „Bukowioki” – wydawnictwo

28 lipca 2021

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Przestrzeń we współpracy z młodzieżą ze Szkolnego Zespołu Regionalnego „Bukowioki”, Szkołą Podstawową im. Oskara Kolberga w Bukowie, dyrekcją – Anną Słowik oraz pedagogami m. in.: Esterą Jankowską, Anną Dziuba, Mariolą Pyzik, Jolantą Żmudą i instruktorem – Izabelą De Lehenstein Werndl, zrealizowało projekt pn. Szkolny Zespół Regionalny „Bukowioki” – wydawnictwo, dofinansowany ze środków Gminy Mogilany. W jego efekcie powstał folder prezentujący tradycyjne stroje ludowe – chłopięce i dziewczęce – charakterystyczne dla regionu Krakowiaków Zachodnich, ze szczególnym uwzględnieniem wsi Buków. W broszurze znajduje się opis tradycji Bukowa, elementów folkloru dziecięcego oraz działalności Szkolnego Zespołu Regionalnego „Bukowioki”. Wydawnictwo graficznie opracowali Agata Kubrak i Marek Leśniewski. W ramach projektu został stworzony Logotyp Zespołu autorstwa Marka Leśniewskiego. Treść publikacji wzbogacają fotografie ilustrujące Zespół, tradycyjne stroje i krajobrazy Bukowa. Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach użyczył części strojów do sesji. Finałem projektu była plenerowa wystawa fotografii wyeksponowana w ramach zakończenia roku szkolnego w Bukowie. Będzie ona także prezentowana w Izbie Regionalnej w Bukowie. W uroczystym zakończeniu projektu uczestniczyła młodzież, pedagodzy, instruktorzy, rodzice, członkowie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Przestrzeń, mieszkańcy gminy oraz Wójt Gminy Mogilany. Wydawnictwo zostało rozpowszechnione na terenie Gminy Mogilany. Stowarzyszenie Społeczno–Kulturalne Przestrzeń dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację projektu. Źródło: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Przestrzeń

+ czytaj więcej

Bezpłatne webinaria edukacyjne poświęcone rządowemu projektowi ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych

12 lipca 2021

Fundacja trzeci.org, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Zespół do spraw Sprawozdawczości w Organizacjach Pozarządowych RDPP oraz Zespół OFOP „Proste prawo dla NGO” zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnych webinariach poświęconych rządowemu projektowi ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych. Webinaria służą wspólnemu zapoznaniu się z projektem ustawy w kontekście obecnych obowiązków sprawozdawczych i kontrolnych, przedyskutowaniu najważniejszych proponowanych w ustawie rozwiązań oraz zebraniu uwag. Webinaria odbywać się będą z wykorzystaniem platformy Zoom (link do spotkania zostanie wysłany na podany w trakcie rekrutacji adres e-mail). Do wyboru są 4 terminy (należy wybrać jeden termin):  14 lipca 2021 r. (środa) godz. 15:00-19:00Link do zapisów: https://forms.gle/rBDNtjdS1hb1jD7V816 lipca 2021 r. (piątek) godz. 15:00-19:00Link do zapisów: https://forms.gle/rGFgWG1vayjc9fRB819 lipca 2021 r. (poniedziałek) godz. 15:00-19:00Link do zapisów: https://forms.gle/Ca5yGENCPtqpeAmA820 lipca 2021 r. (wtorek) godz. 15:00-19:00Link do zapisów: https://forms.gle/LQqYt1DTmf6FLRkR9 Pełen link do ogłoszenia:https://proste.ngo/rekrutacja-na-webinaria-dotyczace-projektu-ustawy-o-sprawozdawczosci-organizacji-pozarzadowych

+ czytaj więcej

"Wakacje z Piłką Nożną"

30 czerwca 2021

Ludowy Klub Sportowy "Gajowianka" Gaj organizuje treningi piłki nożnej "Wakacje z piłką". Szczegóły na plakatach.

+ czytaj więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.

18 maja 2021

Wójt Gminy Mogilany Zarządzeniem Nr 58/2021 z dnia 17 maja 2021 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów zrównanych w 2021 roku.

+ czytaj więcej

LGD Blisko Krakowa ogłasza kolejny nabór wniosków

07 maja 2021

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa informuje o możliwości składania wniosków na operacje z zakresu: inwestycji służących zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru Blisko Krakowa - Nabór Nr 5 http://www.bliskokrakowa.pl/1574 realizacji inicjatyw związanych z pielęgnowaniem oraz zachowaniem lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa- Nabór Nr 6 www.bliskokrakowa.pl/1575 rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej- Nabór Nr 7 http://www.bliskokrakowa.pl/1576 rozwijania działalności gospodarczej - Nabór Nr 8 http://www.bliskokrakowa.pl/1577 Wsparcie udzielane jest w formie refundacji. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 24 maja do 7 czerwca 2021 r. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 24 maja 2021 r. do 7 czerwca 2021 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie/biurze Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów (Dwór Dzieduszyckich).

+ czytaj więcej

LGD Blisko Krakowa ogłasza nabór wniosków

15 kwietnia 2021

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa informuje o możliwości składania wniosków na operacje z zakresu: - kształtowania oferty lub promocji dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa”.  Nabór 1/2021 dot. przedsięwzięć polegających na stworzeniu oferty bazującej na dziedzictwie obszaru z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa”. Szczegóły http://www.bliskokrakowa.pl/1563 Nabór 2/2021 dot. promocji dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa”. Szczegóły  http://www.bliskokrakowa.pl/1565 - rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Nabór 3/2021  dot. rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej . Szczegóły:  http://www.bliskokrakowa.pl/1567   Nabór 4/2021   dot. działań służących wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym w zakresie ochrony środowiska i/lub wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także zwiększeniu wewnętrznej spójności społecznej obszaru. Szczegóły:   http://www.bliskokrakowa.pl/1569 Wsparcie udzielane jest w formie refundacji. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 30 kwietnia do 14 maja 2021 r.

+ czytaj więcej

II edycja programu pn. „wESpół wspieramy ekonomię społeczną

08 kwietnia 2021

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE oraz FUNDACJA MAŁOPOLSKI FUNDUSZ EKONOMII SPOŁECZNEJ zapraszają do wzięcia udziału w II edycji programu pn. „wESpół wspieramy ekonomię społeczną".  Do przekazania jest 50 tys. zł na wsparcie 5 organizacji!!! Jakie warunki należy spełnić jako podmiot? mieć siedzibę i prowadzić działania na terenie Małopolski posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą i/lub prowadzić odpłatną działalność statutową zatrudniać na dzień składania wniosku min. 1 pracownika na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę Więcej informacji na stronie www.es.malopolska.pl (http://es.malopolska.pl/aktualnosci/rusza-program-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej-pn-wespol-wspieramy-ekonomie-spoleczna-edycja-2021) lub www.mfes.pl (http://mfes.pl/aktualnosci/program-wespol-edycja-2021/)

+ czytaj więcej