Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Aktualności

Amicus Hominum

31 maja 2022

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur do Nagrody „Amicus Hominum”. Celem tej Nagrody jest wyróżnienie osób prywatnych i nieformalnych grup, których bezinteresowna aktywność, praca i zaangażowanie oraz inwencja i oddanie na rzecz drugiego człowieka, przyczyniają się do propagowania postaw wzajemnej pomocy i wsparcia na rzecz potrzebujących. Nabór zgłoszeń trwa do 29 lipca 2022 r. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA - za całokształt bezinteresownej pomocy osobom i środowiskom potrzebującym. INICJATYWA MŁODYCH - za podejmowanie różnorodnych inicjatyw przez osoby młode lub formalne i nieformalne grupy wolontariackie, w tym młodzieżowe i szkolne koła wolontariatu (11-26 lat) na rzecz dobra innych. ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE - za działalność prowadzoną na rzecz innych przez osoby z otoczenia biznesu. Więcej informacji: https://www.malopolska.pl/samorzad/nagrody/wspolpraca/amicus-hominum

+ czytaj więcej

„Powrót z Targu”

31 maja 2022

Już niedługo będziemy mogli zobaczyć widowisko obrzędowe Powrót z targu. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną tradycyjne stroje ludowe, zabawy, pieśni i legendy ilustrowane tańcami ludowymi wykonanymi przez Szkolny Zespół Regionalny „Bukowioki”.Powrót z targu to przedstawianie przygotowane w oparciu o dialogi podkrakowskiej gwary. Widowisko składać się będzie z czterech aktów:• W pierwszej odsłonie widzowie zobaczą dzieci czekające niedaleko figurki na powrót rodziców z targu. Aby skrócić czas oczekiwania starszy chłopiec opowie legendę związaną z dawną drogą ze Skawiny do Bukowa przez las zwany Piekiełkiem. Opowieść o tym, jak dziewczyna przechytrzyła diabła na pewno zainteresuje słuchaczy.• W drugiej scenie gospodynie pochwalą się udaną sprzedażą nabiału i poplotkują o sąsiadce cieszącej się powodzeniem u chłopców.•Trzecia scena ukaże zakochane pary wracające z targu, co będzie okazją do zaśpiewania miłosnych piosenek z Bukowa i wspólnych tańców.•Na zakończenie widowiska starsi gospodarze przypomną wszystkim o czekających pracach w gospodarstwie.Wydarzenie będzie miało miejsce w Szkole Podstawowej w Bukowie 2 czerwca o godzinie 10.00. Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Mogilany.

+ czytaj więcej

VII edycja konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”

25 maja 2022

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do VII edycji konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”. Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru oraz chęci promocji polskiej żywności. W tym roku konkurs będzie przebiegać w trzech etapach. Zaplanowane zostały eliminacje powiatowe, wojewódzkie i finał ogólnopolski. W trakcie wszystkich wydarzeń KGW zaprezentują zgłoszone potrawy regionalne, a jurorzy będą je oceniać według kryteriów wskazanych w regulaminie. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://bitwaregionow.pl/zglos-sie/ Termin zgłoszeń mija już 31 maja 2022 r. Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

+ czytaj więcej

Webinar dla przedstawicieli NGO

18 maja 2022

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych organizuje webinar dla przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, grup lokalnych działaczy. Temat spotkania: 10 najczęstszych błędów popełnianych we wnioskach konkursowych. Termin: 20 maja 2022 r. w godz. od 15.00 do 16.00 . Udział jest bezpłatny. Zapisy: KLIKNIJ Wydarzenie poprowadzi Joanna Czarnik – członkini Zarządu Fundacji trenerka, mentorka, ekspertka ds. organizacji pozarządowych. Od kilkunastu lat zarządza projektami edukacyjnymi i animacyjnymi. Ma na swoim koncie niejeden wniosek konkursowy, który zdobył finansowanie. Jej staż trenerski to kilkadziesiąt przeprowadzonych webinarów i szkoleń.

+ czytaj więcej

Integrowanie przez Ikonopisanie

16 maja 2022

Szanowni Państwo, poniżej informacja o jednym z realizowanych w bieżącym roku projektów. Zachęcamy do obserwacji Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej i udziału w Ikonopisaniu."Integrowanie przez Ikonopisanie"Bonifraterska Fundacja Dobroczynna wraz z podróżnikiem Panem Marcinem Musiałem (www.poznajemyswiat.pl) realizuje projekt mający na celu promocję działalności Bonifratrów oraz Sanktuarium Matki Bożej Gajowskiej. W zadaniu uczestniczyć będą dzieci, młodzież, dorośli oraz osoby z niepełnosprawnościami będące mieszkańcami lub pracownikami Gminy Mogilany.W ramach projektu, odbyły się już pierwsze warsztaty dla Podopiecznych Fundacji. Teraz przed nami zajęcia dla dzieci ze szkół podstawowych z naszej Gminy. W ramach projektu zorganizowany zostanie również kurs uczący każdego etapu pisania Ikony dla dorosłych. Już wkrótce ogłoszona zostanie rekrutacja dla chętnych osób! Podsumowaniem projektu będą wystawy prac Uczestników! Ikony będzie można zobaczyć przy stoisku Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej na Majówce w Mogilanach już 28 maja! Serdecznie zapraszamy!      Projekt jest współfinansowany przez Gminę Mogilany.Osobą do kontaktu dla osób ze szczególnymi potrzebami jest Pani Edyta Roner. Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30 pod nr telefonu 12-256-10-58 lub poprzez e-mail: e.roner@bonifundo.pl. Źródło: Bonifraterska Fundacja Dobroczynna

+ czytaj więcej

„Dobra Drużyna PZU”

13 maja 2022

Organizatorem programu prewencyjnego jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie. Dobra Drużyna PZU to program wspierający rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży, którego ambasadorką jest Iga Świątek. O dofinansowanie mogą ubiegać się: stowarzyszenia i fundacje, kluby i związki sportowe, uczniowskie kluby sportowe. Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2022 roku. Więcej informacji: https://www.pzu.pl/dobra-druzyna/program-prewencyjny Źródło: https://www.pzu.pl/dobra-druzyna

+ czytaj więcej

„Sąsiedzka Pomoc”

10 maja 2022

Program grantowy skierowany m. in. do osób prywatnych, firm, szkół, przedszkoli, stowarzyszeń oraz fundacji na rzecz ukraińskich dzieci i ich opiekunów, w zakresie zdrowia, edukacji i integracji społecznej. W ramach Sąsiedzkiej Pomocy wsparte zostanie minimum 100 inicjatyw. Zgłoszenia przyjmowane są do 30.06.2022 r. Więcej informacji: https://sasiedzkapomoc.netto.pl/

+ czytaj więcej

Tu mieszkam, tu zmieniam EKO

06 maja 2022

Fundacja Santander ogłasza nabór wniosków do konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Celem programu jest stworzenie nowych przyjaznych ekologicznie miejsc dla dzieci i młodzieży (mini-parki, ogrody deszczowe). Program może objąć rewitalizację zdegradowanych przestrzeni. Autorami wniosków mogą być organizacje, które działają min. 2 lata, np.: fundacje i stowarzyszenia. Projekt powinien być skierowany do dzieci lub młodzieży do 20 roku życia. Termin składania wniosków upływa 23 maja 2022 r. Więcej informacji: https://fundacja.santander.pl/tu-mieszkam-tu-zmieniam/

+ czytaj więcej

Projekt Wspieraj Lokalnie

31 marca 2022

Urząd Gminy Mogilany przystąpił do projektu Wspieraj Lokalnie. Dzięki niemu nasi mieszkańcy mogą łatwiej przekazać 1% podatku dochodowego na lokalne organizacje pożytku publicznego.Pomoc jest naprawdę łatwa. Wystarczy skorzystać z bezpłatnego programu do rozliczania podatku. Link znajdą Państwo tutaj: www.pitax.pl. Na etapie przekazywania jednego procenta program sam podpowie wszystkie organizacje, które znajdują się w naszej okolicy i mają uprawienia do zbierania 1%. Wystarczy wybrać jedną z nich. Lokalne organizacje pozarządowe na co dzień troszczą się o naszą społeczność - są naszym wspólnym dobrem. Pamiętajmy o nich podczas rozliczania podatków. To pomoc, która nic nie kosztuje.W tym trudnym dla wszystkich czasie aktywnie działają również takie organizacje, które nie mają statusu OPP. Również one mają możliwość skorzystania ze środków z 1% podatku dochodowego. Tą możliwością jest cel szczegółowy. Artykuł opisujący jak z niej skorzystać zamieszczamy tutaj: www.iwop.pl.

+ czytaj więcej

Zaproszenie do konsultacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022

19 października 2021

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Programu Współpracy Gminy Mogilany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”. Konsultacje projektu programu odbywają się od 19 października do 8 listopada br. Uwagi i zastrzeżenia do przedmiotowego projektu Programu będzie można składać1) pisemnie w następujących formach: a) w siedzibie Urzędu Gminy Mogilany, na Dzienniku Podawczym, Rynek 2, 32-031 Mogilany.b) pocztą na adres Urzędu Gminy Mogilany, ul. Rynek 2, 32- 031 Mogilany (decyduje data wpływu do Urzędu),c) poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Mogilany ePUAP:/7c1o97cpbw/skrytka, 2) ustnie podczas spotkania w dniu 26 października 2021 roku. Roczny Program Współpracy jest na poziomie lokalnym najważniejszym dokumentem opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji. Zapraszamy do współpracy i udziału w konsultacjach organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy.

+ czytaj więcej