Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Aktualności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.

18 maja 2021

Wójt Gminy Mogilany Zarządzeniem Nr 58/2021 z dnia 17 maja 2021 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów zrównanych w 2021 roku.

+ czytaj więcej

LGD Blisko Krakowa ogłasza kolejny nabór wniosków

07 maja 2021

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa informuje o możliwości składania wniosków na operacje z zakresu: inwestycji służących zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru Blisko Krakowa - Nabór Nr 5 http://www.bliskokrakowa.pl/1574 realizacji inicjatyw związanych z pielęgnowaniem oraz zachowaniem lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa- Nabór Nr 6 www.bliskokrakowa.pl/1575 rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej- Nabór Nr 7 http://www.bliskokrakowa.pl/1576 rozwijania działalności gospodarczej - Nabór Nr 8 http://www.bliskokrakowa.pl/1577 Wsparcie udzielane jest w formie refundacji. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 24 maja do 7 czerwca 2021 r. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 24 maja 2021 r. do 7 czerwca 2021 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie/biurze Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów (Dwór Dzieduszyckich).

+ czytaj więcej

LGD Blisko Krakowa ogłasza nabór wniosków

15 kwietnia 2021

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa informuje o możliwości składania wniosków na operacje z zakresu: - kształtowania oferty lub promocji dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa”.  Nabór 1/2021 dot. przedsięwzięć polegających na stworzeniu oferty bazującej na dziedzictwie obszaru z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa”. Szczegóły http://www.bliskokrakowa.pl/1563 Nabór 2/2021 dot. promocji dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa”. Szczegóły  http://www.bliskokrakowa.pl/1565 - rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Nabór 3/2021  dot. rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej . Szczegóły:  http://www.bliskokrakowa.pl/1567   Nabór 4/2021   dot. działań służących wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym w zakresie ochrony środowiska i/lub wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także zwiększeniu wewnętrznej spójności społecznej obszaru. Szczegóły:   http://www.bliskokrakowa.pl/1569 Wsparcie udzielane jest w formie refundacji. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 30 kwietnia do 14 maja 2021 r.

+ czytaj więcej

II edycja programu pn. „wESpół wspieramy ekonomię społeczną

08 kwietnia 2021

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE oraz FUNDACJA MAŁOPOLSKI FUNDUSZ EKONOMII SPOŁECZNEJ zapraszają do wzięcia udziału w II edycji programu pn. „wESpół wspieramy ekonomię społeczną".  Do przekazania jest 50 tys. zł na wsparcie 5 organizacji!!! Jakie warunki należy spełnić jako podmiot? mieć siedzibę i prowadzić działania na terenie Małopolski posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą i/lub prowadzić odpłatną działalność statutową zatrudniać na dzień składania wniosku min. 1 pracownika na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę Więcej informacji na stronie www.es.malopolska.pl (http://es.malopolska.pl/aktualnosci/rusza-program-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej-pn-wespol-wspieramy-ekonomie-spoleczna-edycja-2021) lub www.mfes.pl (http://mfes.pl/aktualnosci/program-wespol-edycja-2021/)

+ czytaj więcej