Aktualności

I Święto Organizacji Pozarządowych - relacja z wydarzenia

21 września 2021

W sobotę 18 września br. odbyło się na terenie gminy Mogilany I Święto Organizacji Pozarządowych. Wydarzenie było kulminacją projektu "#AKTYWNIE. I Święto Organizacji Pozarządowych Gminy Mogilany" realizowanego wspólnie przez Bonifraterską Fundację Dobroczynną oraz Stowarzyszenie Dla Naszej Gminy Mogilany. Wydarzenie było świetną okazją do prezentacji swoich organizacji, podejmowanych działań i inicjatyw. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

+ czytaj więcej

Karpackie Inicjatywy lokalne

09 września 2021

Stowarzyszenie "Pro Carpathia" ogłasza konkurs na karpackie inicjatywy lokalne w ramach zadania pn. „Karpackie inicjatywy lokalne” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.  Celem konkursu na karpackie inicjatywy lokalne jest zwiększenie zaangażowania młodych organizacji i grup nieformalnych w życie publiczne przez realizację lokalnych inicjatyw karpackich związanych z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej części regionu karpackiego (województwo śląskie, małopolskie, podkarpackie). Realizacja inicjatyw powinna przyczyniać się do:─ podtrzymywania tradycji narodowej,─ rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej,─ zwiększania aktywności obywatelskiej mi.in. wśród osób młodych, seniorów,─ promowania postaw proekologicznych wśród odbiorców projektu. Więcej informacji: TUTAJ

+ czytaj więcej

Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2021

09 września 2021

Trwa nabór w Konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej, którego głównym celem jest dostrzeżenie i nagrodzenie firm społecznych z sukcesem działających w Małopolsce. Tegoroczna odsłona Konkursu to sześć kategorii, które mają ukazać całe spektrum podmiotów, na co dzień włączających się w rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce. W konkursie mogą brać udział: podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność gospodarczą od przynajmniej 24 miesięcy – spośród nich wybrany zostanie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2021, podmioty ekonomii społecznej z zarejestrowaną działalnością gospodarczą, działające minimum 12 miesięcy – ubiegać się o tytuł Debiut Roku, Spośród finalistów wyłonionych w wyżej wskazanych kategoriach, publiczność – mieszkańcy Małopolski w ramach internetowego plebiscytu wybiorą swojego laureata w Kategorii Nagroda Publiczności. Więcej informacji: TUTAJ

+ czytaj więcej

Mieszkańcy Gminy Mogilany piszą ikony

09 września 2021

W naszej gminie mieszkańcy po raz drugi zmierzyli się z wyzwaniem pisania ikon. Kopiowali wizerunek Matki Bożej Gajowskiej ze słynącego z łask obrazu. Wszystko to w ramach oryginalnego projektu pt. „Mogilańskie Ikonopisanie 2.0”, mającego na celu rozwój indywidualnych zainteresowań i pasji mieszkańców gminy oraz promocję Gminy Mogilany poprzez rozpowszechnienie informacji nt. zabytkowego kościoła w Gaju w świadomości lokalnej. Na wniosek parafii w Gaju ze środków Gminy dofinansowano mini kurs ikonopisania. W ramach tego zadania publicznego uczestnicy poznali podstawy sztuki ikonopisania, otrzymali materiały do wykonania swojej ikony oraz malowali na zagruntowanej desce wizerunek Matki Bożej Gajowskiej, który ozdabiali imitacją złota. Kurs prowadził Marcin Musiał ( www.ikonopisanie.pl), ikonopisarz mieszkający w Gaju, będący pomysłodawcą tej inicjatywy. Parafia w Gaju ma długą i ciekawą historię. Przed wiekami objawiła się w tej wiosce Matka Boża i na pamiątkę tego wydarzenia w 1277 r. został sprowadzony przez ówczesnych właścicieli miejscowości - oo. Benedyktynów cudowny obraz Matki Bożej Gajowskiej, znajdujący się dzisiaj w głównym ołtarzu kościoła parafialnego w Gaju. Warto zajrzeć na stronę parafii, by dowiedzieć się więcej na temat historii obiektu - TUTAJ. Zajęcia odbywały się przede wszystkim online, z możliwością indywidualnych stacjonarnych konsultacji prac. Ikony będzie można podziwiać w trakcie wystawy w Parafii w Gaju w Kaplicy Świętego Józefa, która rozpocznie się w dniu odpustu parafialnego – 12 września 2021 i potrwa dwa tygodnie. Podczas wystawy wyeksponowane zostaną prace stworzone w trakcie tego oraz poprzedniego kursu, również współfinansowanego przez Gminę Mogilany w ramach projektu „Mogilańskie Ikonopisanie” . Adres Parafii – ul. Maryjna 6, 32-031. Msze święte w niedzielę o g. 7.30, 9.30, 11.30 i 17.00, w dzień powszedni o 7.00 i 18.00. „Dla uczestników kurs okazał się fascynującą przygodą, spotkaniem ze sztuką, edukacją artystyczną, formą integracji rodziny, okazją do odkrycia talentów, a nawet rekolekcjami. Ikona stanowi okno między tymi, którzy są w niebie i tymi, którzy żyją na ziemi. Obcowanie z ikoną przemienia – ikona skłania do patrzenia sercem na świat. Mieszkańcy Gminy Mogilany już tego doświadczają.” – mówi inicjator projektu Marcin Musiał.

+ czytaj więcej

I Święto Organizacji Pozarządowych

09 września 2021

W ramach projektu pt. "#AKTYWNIE. I Święto Organizacji Pozarządowych Gminy Mogilany" realizowanego przez Stowarzyszenie "Dla Naszej Gminy Mogilany" oraz Bonifraterską Fundację Dobroczynną w ramach dofinansowania udzielonego przez Wójta Gminy Mogilany jest realizowanych kilka działań: Na portalu społecznościowym Facebook powstała grupa publiczna pn. Gmina Mogilany #AKTYWNIE, która służy do komunikacji członków organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i mieszkańców Gminy Mogilany - dzięki tej grupie chcemy stworzyć platformę do m.in.: wymiany opinii, promocji swoich działań i organizowanych wydarzeń, informowania o konkursach ofert, różnych formach wsparcia III sektora. Zachęcamy do uczestnictwa w grupie: https://www.facebook.com/groups/grupamogilanyaktywnie. Zapraszamy wszystkich członków sektora NGO do uczestnictwa w spotkaniu sieciującym w środę, 15 września br. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Mogilany. Spotkanie pozwoli poznać się naszym organizacjom i grupom nieformalnym, lokalnym działaczom, będzie rozwijało nasze kompetencje społeczne. Poza integracją rolą spotkania będzie także omówienie przygotowywanego wydarzenia. Podczas spotkania zostanie ustalony również termin i tematyka naszego drugiego spotkania sieciującego. Kulminacją i okazją do prezentacji swoich organizacji, podejmowanych działań i inicjatyw będzie I Święto Organizacji Pozarządowych, 18 września br. o godz. 12.00-15.00. Impreza odbędzie się w plenerze na terenach Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach, ul. Bonifraterska 11. Dziękujemy organizacjom, które już wyraziły chęć uczestnictwa i serdecznie zachęcamy pozostałe grupy, które chciałyby pochwalić się swoją działalnością oraz zachęcić mieszkańców do uczestnictwa lub wsparcia ich pracy na rzecz naszej społeczności lokalnej. Kontakt: aktywnie.ngo@gmail.com lub podczas spotkania sieciującego. Zachęcamy do zaproszenia na to Święto członków naszych rodzin, wspólnot, przyjaciół i znajomych. Chcemy, by to wydarzenie stało się prawdziwym świętem tego, jak #AKTYWNIE działają mieszkańcy Gminy Mogilany. Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu na Facebooku pod linkiem: https://www.facebook.com/events/387964076047262/. Od dnia jutrzejszego na terenie naszej gminy będą rozwieszane plakaty, jednak zachęcamy do współpracy – jeśli w Państwa okolicy nie został powieszony przez nas plakat to ich pula będzie do rozdania podczas spotkania sieciującego.

+ czytaj więcej

Szkolny Zespół Regionalny „Bukowioki” – wydawnictwo

28 lipca 2021

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Przestrzeń we współpracy z młodzieżą ze Szkolnego Zespołu Regionalnego „Bukowioki”, Szkołą Podstawową im. Oskara Kolberga w Bukowie, dyrekcją – Anną Słowik oraz pedagogami m. in.: Esterą Jankowską, Anną Dziuba, Mariolą Pyzik, Jolantą Żmudą i instruktorem – Izabelą De Lehenstein Werndl, zrealizowało projekt pn. Szkolny Zespół Regionalny „Bukowioki” – wydawnictwo, dofinansowany ze środków Gminy Mogilany. W jego efekcie powstał folder prezentujący tradycyjne stroje ludowe – chłopięce i dziewczęce – charakterystyczne dla regionu Krakowiaków Zachodnich, ze szczególnym uwzględnieniem wsi Buków. W broszurze znajduje się opis tradycji Bukowa, elementów folkloru dziecięcego oraz działalności Szkolnego Zespołu Regionalnego „Bukowioki”. Wydawnictwo graficznie opracowali Agata Kubrak i Marek Leśniewski. W ramach projektu został stworzony Logotyp Zespołu autorstwa Marka Leśniewskiego. Treść publikacji wzbogacają fotografie ilustrujące Zespół, tradycyjne stroje i krajobrazy Bukowa. Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach użyczył części strojów do sesji. Finałem projektu była plenerowa wystawa fotografii wyeksponowana w ramach zakończenia roku szkolnego w Bukowie. Będzie ona także prezentowana w Izbie Regionalnej w Bukowie. W uroczystym zakończeniu projektu uczestniczyła młodzież, pedagodzy, instruktorzy, rodzice, członkowie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Przestrzeń, mieszkańcy gminy oraz Wójt Gminy Mogilany. Wydawnictwo zostało rozpowszechnione na terenie Gminy Mogilany. Stowarzyszenie Społeczno–Kulturalne Przestrzeń dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację projektu. Źródło: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Przestrzeń

+ czytaj więcej

Bezpłatne webinaria edukacyjne poświęcone rządowemu projektowi ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych

12 lipca 2021

Fundacja trzeci.org, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Zespół do spraw Sprawozdawczości w Organizacjach Pozarządowych RDPP oraz Zespół OFOP „Proste prawo dla NGO” zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnych webinariach poświęconych rządowemu projektowi ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych. Webinaria służą wspólnemu zapoznaniu się z projektem ustawy w kontekście obecnych obowiązków sprawozdawczych i kontrolnych, przedyskutowaniu najważniejszych proponowanych w ustawie rozwiązań oraz zebraniu uwag. Webinaria odbywać się będą z wykorzystaniem platformy Zoom (link do spotkania zostanie wysłany na podany w trakcie rekrutacji adres e-mail). Do wyboru są 4 terminy (należy wybrać jeden termin):  14 lipca 2021 r. (środa) godz. 15:00-19:00Link do zapisów: https://forms.gle/rBDNtjdS1hb1jD7V816 lipca 2021 r. (piątek) godz. 15:00-19:00Link do zapisów: https://forms.gle/rGFgWG1vayjc9fRB819 lipca 2021 r. (poniedziałek) godz. 15:00-19:00Link do zapisów: https://forms.gle/Ca5yGENCPtqpeAmA820 lipca 2021 r. (wtorek) godz. 15:00-19:00Link do zapisów: https://forms.gle/LQqYt1DTmf6FLRkR9 Pełen link do ogłoszenia:https://proste.ngo/rekrutacja-na-webinaria-dotyczace-projektu-ustawy-o-sprawozdawczosci-organizacji-pozarzadowych

+ czytaj więcej

"Wakacje z Piłką Nożną"

30 czerwca 2021

Ludowy Klub Sportowy "Gajowianka" Gaj organizuje treningi piłki nożnej "Wakacje z piłką". Szczegóły na plakatach.

+ czytaj więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.

18 maja 2021

Wójt Gminy Mogilany Zarządzeniem Nr 58/2021 z dnia 17 maja 2021 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów zrównanych w 2021 roku.

+ czytaj więcej

LGD Blisko Krakowa ogłasza kolejny nabór wniosków

07 maja 2021

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa informuje o możliwości składania wniosków na operacje z zakresu: inwestycji służących zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru Blisko Krakowa - Nabór Nr 5 http://www.bliskokrakowa.pl/1574 realizacji inicjatyw związanych z pielęgnowaniem oraz zachowaniem lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa- Nabór Nr 6 www.bliskokrakowa.pl/1575 rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej- Nabór Nr 7 http://www.bliskokrakowa.pl/1576 rozwijania działalności gospodarczej - Nabór Nr 8 http://www.bliskokrakowa.pl/1577 Wsparcie udzielane jest w formie refundacji. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 24 maja do 7 czerwca 2021 r. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 24 maja 2021 r. do 7 czerwca 2021 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie/biurze Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów (Dwór Dzieduszyckich).

+ czytaj więcej