Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Gospodarczo-Komunalnej Rady Gminy Mogilany

08 lipca 2024

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej w dniu 10 lipca 2024 roku o godz. 13.30 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany. Jednocześnie informuję, że na podstawie § 58 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr LXIII/619/2024 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2024 r. poz. 3175) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia: Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany na lata 2024-2041. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mogilany na 2024 rok. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mogilany lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mogilany. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mogilany. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mogilany. PRZEWODNICZĄCY Komisji Gospodarczo - Komunalnej mgr inż. arch. Andrzej Gębczyński

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany

08 lipca 2024

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 10 lipca 2024 roku o godz. 13.30 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany. Jednocześnie informuję, że na podstawie § 58 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr LXIII/619/2024 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2024 r. poz. 3175) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia: Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany na lata 2024-2041. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mogilany na 2024 rok. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mogilany lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mogilany. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mogilany. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mogilany. PRZEWODNICZĄCY Komisji Budżetowej mgr Małgorzata Walusiak-Hnizdur

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany-10.07.2024 r.

08 lipca 2024

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) zawiadamiam, że na wniosek Wójta Gminy Mogilany z dnia 5 lipca 2024 r. zwołuję V Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się w dniu 10 lipca 2024 roku o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany.Porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany na lata 2024-2041. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mogilany na 2024 rok. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,przypadających Gminie Mogilany lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mogilany. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mogilany. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mogilany. Zamknięcie obrad sesji. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Agnieszka Budek-Bartosz

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Oświatowo - Społecznej Rady Gminy Mogilany-26.06.2024 r.

24 czerwca 2024

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej w dniu 26 czerwca 2024 roku o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany. Jednocześnie informuję, że na podstawie § 58 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr LXIII/619/2024 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2024 r. poz. 3175) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo – Społecznej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia: Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mogilany wotum zaufania. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mogilany. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2023 rok. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mogilany z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany na lata 2024-2041. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/587/2023 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie: budżetu Gminy Mogilany na 2024 rok. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kulerzów. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Buków. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Buków. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Brzyczyna. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Brzyczyna. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w roku 2024. PRZEWODNICZĄCY Komisji Oświatowo - Społecznej mgr Beata Bobek

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Gospodarczo-Komunalnej Rady Gminy Mogilany-26.06.2024 r.

24 czerwca 2024

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej w dniu 26 czerwca 2024 roku o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany. Jednocześnie informuję, że na podstawie § 58 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr LXIII/619/2024 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2024 r. poz. 3175) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo – Społecznej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia: Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mogilany wotum zaufania. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mogilany. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2023 rok. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mogilany z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany na lata 2024-2041. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/587/2023 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie: budżetu Gminy Mogilany na 2024 rok. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kulerzów. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Buków. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Buków. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Brzyczyna. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Brzyczyna. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w roku 2024. ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO Komisji Gospodarczo - Komunalnej mgr inż. Monika Bała

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany-26.06.2024 r.

24 czerwca 2024

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 26 czerwca 2024 roku o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany. Jednocześnie informuję, że na podstawie § 58 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr LXIII/619/2024 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2024 r. poz. 3175) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo – Społecznej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia: Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mogilany wotum zaufania. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mogilany. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2023 rok. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mogilany z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany na lata 2024-2041. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/587/2023 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie: budżetu Gminy Mogilany na 2024 rok. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kulerzów. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Buków. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Buków. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Brzyczyna .Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Brzyczyna. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w roku 2024. PRZEWODNICZĄCY Komisji Budżetowej mgr Małgorzata Walusiak-Hnizdur

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu IV Sesji Rady Gminy Mogilany-

21 czerwca 2024

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) zawiadamiam, że zwołuję IV Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 roku o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.2. Przedstawienie porządku obrad.3. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Mogilany za 2023 r.4. Debata nad Raportem o stanie Gminy Mogilany za 2023 r.5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mogilany wotum zaufania.6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mogilany.7. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2023 r.8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2023 r.9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Mogilany za 2023 r.10. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Mogilany za 2023 r.11. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany w sprawie wykonania budżetu gminy za 2023 r.12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2023 rok.13. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mogilany z tytułu wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2023 r.14. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Mogilany z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.15. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury w Mogilanach oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach za 2023 rok.16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mogilany z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany na lata 2024-2041.18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/587/2023 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie: budżetu Gminy Mogilany na 2024 rok.19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kulerzów.20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Buków.21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Buków.22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Brzyczyna.23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Brzyczyna.24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w roku 2024.25. Informacja Wójta Gminy Mogilany.26. Interpelacje i zapytania.27. Wolne wnioski.28. Zamknięcie obrad sesji. PRZEWODNICZĄCYRADY GMINYmgr Agnieszka Budek-Bartosz

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany

07 czerwca 2024

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) zawiadamiam, że zwołuję III Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się w dniu 12 czerwca 2024 roku o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany.Porządek obrad:I.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II.Przedstawienie porządku obrad.III.Podjęcie uchwał: 1.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany na lata 2024-2041;2.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach za rok 2023;3.w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Mogilany na 2024 rok.IV.Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Mogilany za rok 2023”.V.Interpelacje i zapytania.VI.Wolne wnioski.VII.Zamknięcie obrad sesji. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY mgr Agnieszka Budek-Bartosz

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany

06 czerwca 2024

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 12 czerwca 2024 roku o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany.Jednocześnie informuję, że na podstawie § 58 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr LXIII/619/2024 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2024 r. poz. 3175) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo – Społecznej, Komisji Budżetoweji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.Porządek posiedzenia:1.    Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany na lata 2024-2041.2.    Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach za rok 2023.3.    Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Mogilany na 2024 rok.4.    Opiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mogilany za2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.5.    Opiniowanie sprawozdania finansowego Gminy Mogilany za 2023 rok.6.    Przedstawienie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023 oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań.7.    Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Mogilany za rok 2023”. PRZEWODNICZĄCYKomisji Budżetowejmgr Małgorzata Walusiak-Hnizdur

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Oświatowo - Społecznej Rady Gminy Mogilany

06 czerwca 2024

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej w dniu 12 czerwca 2024 roku o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany.Jednocześnie informuję, że na podstawie § 58 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr LXIII/619/2024 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2024 r. poz. 3175) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo – Społecznej, Komisji Budżetowej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.                                                                                                                                                                                             Porządek posiedzenia:1.    Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany na lata 2024-2041.2.    Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach za rok 2023.3.    Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Mogilany na 2024 rok.4.    Opiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.5.    Opiniowanie sprawozdania finansowego Gminy Mogilany za 2023 rok.6.    Przedstawienie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023 oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań.7.    Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Mogilany za rok 2023”. PRZEWODNICZĄCYKomisji Oświatowo - Społecznejmgr Beata Bobek

+ czytaj więcej