Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
32 - 031 Mogilany, Rynek 2
 
Kierownik: Krzysztof Pierożek

Zastępca Kierownika: Katarzyna Ożóg
 
Kontakt:   12 270 10 25, 12 270 14 88, 12 270 14 86
faks : 12 270 10 25
 
e-mail: gops@gops.mogilany.pl

Godziny pracy:
poniedziałek 8:00 – 16:00
wtorek - piątek: 7:00 – 15:00Informujemy również, że dla mieszkańców Gminy Mogilany prowadzone jest wsparcie psychologiczne pod nowym nr telefonem 533 347 728 :


Umawianie wizyt bezpośrednio z psychologiem :
Poniedziałek – czwartek w godz. : 9-16

Darmowa konsultacja telefoniczna :
Poniedziałek w godz. : 8-16
Środa w godz. : 17-20
Czwartek w godz. : 9-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach został utworzony i działa na podstawie Uchwały Nr VII/43/90 Gminnej Rady Narodowej w Mogilanach z dnia 15 marca 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej. Szczegółowa regulacja prawna, określająca zasady organizacji funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach jest zawarta w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym. Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej powołaną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, podporządkowaną bezpośrednio Wójtowi Gminy Mogilany.