Przejdź do aktualności Przejdź do sekcji Na Skróty Przejdź do sekcji ogloszenia Przejdź do sekcji banery Przejdź do stopki Przejdź do danych kontaktowych
Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

INFORMACJA O TERMINIE WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 będzie wydawana w dniu: 29 czerwca 2022 roku w godz. 10.00-13.00. Miejsce wydawania żywności bez zmian- budynek Starej Plebanii, Mogilany, ul. Św. Bartłomieja Apostoła 2.

+ czytaj więcej

Uroczyste powierzenie stanowisk dyrektorom szkół i przedszkola

Na sesji Rady Gminy Mogilany odbyło się uroczyste powierzenie stanowisk dyrektorom szkół i przedszkola, na okres pięciu lat, od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2027 r.. Funkcję dyrektorów, po konkursach, będą pełnić: Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie- Pani Anna Słowik; Szkoła Podstawowa im. Jana Pawłą II w Gaju- Pani Anna Lubaś. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach-Pani Anna Stopa; To kontynuacja pracy na tym stanowisku. W utworzonym od 1 września 2022 r. - Przedszkolu Samorządowym w Libertowie, po konkursie, powierzono tę funkcję, Pani Iwonie Szyniec.

+ czytaj więcej

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Mogilany

Wczoraj tj. 23 czerwca b.r. odbyła się XLIII Sesja Rady Gminy Mogilany. Czerwcowe sesje należą do najważniejszych w roku, bowiem w ich programie znajdują się dwie istotne uchwały: udzielenie wotum zaufania oraz absolutorium dla organu wykonawczego czyli Wójta Gminy Mogilany. Wotum zaufania to nic innego jak aprobata dla działań Wójta w roku poprzednim i wyrażenie zaufania ze skutkiem na przyszłość , zaś absolutorium przyznawane jest za wykonanie budżetu i jest wyrazem kontroli gminy nad wójtem. Na potrzeby w/w procedur zostały sporządzone i przedłożone Radzie Gminy Mogilany (zgodnie z wytycznymi zawartymi w przepisach) następujące dokumenty: raport o stanie Gminy Mogilany za 2021r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mogilany w roku 2021r. sprawozdanie finansowe Gminy Mogilany z 2021r. Z w/w dokumentami możecie się Państwo zapoznać poprzez kliknięcie w ww. odnośniki. Pomimo gospodarczego i społecznego paraliżu spowodowanego pandemią - rok 2021 obfitował w liczne inwestycje, wśród nich znalazły się: - oddanie do użytku rozbudowanego i przebudowanego Przedszkola Samorządowego w Mogilanach, - rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mogilanach, - wybudowanie ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej w Bukowie, - budowa ul. Łobzowskiej we Włosani - przystąpienie do kontynuacji budowy kanalizacji w miejscowości Gaj tj. Gaj II etap i miejscowości Włosań tj. Włosań III etap - oraz mnóstwo innych zadań opisanych w raporcie i sprawozdaniach. Zarówno WOTUM ZAUFANIA jak i ABSOLUTORIUM Wójt Piotr Piotrowski uzyskał 13 głosami „ZA” przy 14 osobowej frekwencji radnych na sesji. Wyniki głosowań w BIP oraz na tablicy ogłoszeń. Jest to niewątpliwie motywacja do dalszych działań na rzecz Gminy Mogilany. Już w najbliższym czasie ruszają nowe inwestycje. Przypominamy, że został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę Rynku w Mogilanach i niebawem wykonawca rozpocznie pracę,a w najbliższej przyszłości ogłoszony zostanie przetarg na salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Konarach. Wszystkim ,którzy swoim działaniem w jakikolwiek sposób przyczynili się do poprawy życia w naszej małej ojczyźnie – Gminy Mogilany , serdecznie dziękujemy, a Wójtowi Piotrowi Piotrowskiemu gratulujemy i życzymy dalszych powodów do zadowolenia z wykonywanej pracy. Urząd Gminy Mogilany

+ czytaj więcej

+ Zobacz wszystko

Aktualności

NORDIC WALKING SENIOR

 Grupa Nordic Walking z Gaja wraz z Polskim Stowarzyszeniem Nordic Walking zaprasza seniorów do udziału w bezpłatnych zajęciach sportowych. Szczegóły na plakacie.

Mogilany

22 czerwca 2022 r.

+ czytaj więcej

#Aktywnie w Mogilanach - Święto Organizacji Pozarządowych

Już w niedzielę 26 czerwca br. odbędzie się kolejne ważne wydarzenie w naszej gminie – Święto Organizacji pozarządowych i Inicjatyw Społecznych. Akcja odbędzie się w formule targowo-piknikowej połączonej z grą stanowiskową. Realizowana będzie w Parku przy Mogilańskim Dworze w godzinach 15.00-19.00. W programie wydarzenia znajdą się stanowiska organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z różnorodnymi aktywnościami, m. in. takimi jak: eko obrazy z nasion i mchu trafianie strumieniem wody do celu leśne gry podwórkowe wycinanki dekorowanie toreb obozowisko turystyczne. Na scenie zaprezentują się organizacje z własnymi pokazami artystycznymi. Serdecznie zapraszamy!

Park przy Mogilańskim Dworze

26 czerwca 2022 r. godz.15:00-19:00

+ czytaj więcej

Zdrowy Duch na Zielonej

LGD Blisko Krakowa i Bonifraterska Fundacja Dobroczynna zapraszają na rodzinne spotkania w ramach zabawy Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa. Konary warsztat pt.: Zdrowy Duch na Zielonej Terminy:- 23.07.2022 r., godz. 10:00-12:00 - 24.07.2022 r., godz. 10:00-12:00 Miejsce: Bonifraterska Fundacja Dobroczynna, ul. Bonifraterska 11, Konary 32-031 - warsztaty na temat ziół oraz ziołolecznictwa - warsztaty robienia wianków z kwiatów i roślin - rodzinne konkurencje sportowe Wyślij formularz zgłoszeniowy na adres skarby@bliskokrakowa.pl. Udział bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Więcej informacji: http://www.bliskokrakowa.pl/aktualnosci/2022/1678-zabawa-odkrywaj-skarby-blisko-krakowa-2022.html Zapraszamy

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna, ul. Bonifraterska 11, Konary 32-031

17 lipca 2022 r.

+ czytaj więcej

Gminny Dzień Dziecka

Już w najbliższą niedzielę, 5 czerwca w g. od 14.00 do 19.00 odbędzie się Gminny Dzień Dziecka. Szczegóły na plakacie.

Mogilański Park

5 czerwca 2022 r., od godz. 14.00 do 19.00

+ czytaj więcej

+ Zobacz wszystko

Wydarzenia

20.06.2022

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Oświatowo - Społecznej Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Oświatowo-Społecznej w dniu 23 czerwca 2022 roku o godz. 7.30 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo - Społecznej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia:I.Dyskusja i opiniowanie projektów uchwał: w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mogilany wotum zaufania; w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Mogilany oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2021 rok; w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mogilany za 2021 rok; w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2022 rok Nr XXXVII/376/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany; w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach za rok 2021; w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mogilany uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach; w sprawie o przygotowaniu przez Wójta Gminy Mogilany projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane; w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mogilany, na rok szkolny 2022/2023; w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej; w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego  i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej; w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej.                                                                                                                             PRZEWODNICZĄCY                  Komisji Oświatowo - Społecznej Mateusz Paszta

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

20.06.2022

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Gospodarczo-Komunalnej Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej w dniu 23 czerwca 2022 roku o godz. 7.30 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo - Społecznej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia:I.Dyskusja i opiniowanie projektów uchwał: w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mogilany wotum zaufania; w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Mogilany oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2021 rok; w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mogilany za 2021 rok; w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2022 rok Nr XXXVII/376/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany; w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach za rok 2021; w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mogilany uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach; w sprawie o przygotowaniu przez Wójta Gminy Mogilany projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane; w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mogilany, na rok szkolny 2022/2023; w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej; w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego  i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej; w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej. PRZEWODNICZĄCY Komisji Gospodarczo - Komunalnej Jan Marek

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

20.06.2022

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 23 czerwca 2022 roku o godz. 7.30 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo - Społecznej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia:I.Dyskusja i opiniowanie projektów uchwał: w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mogilany wotum zaufania; w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Mogilany oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2021 rok; w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mogilany za 2021 rok; w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2022 rok Nr XXXVII/376/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany; w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach za rok 2021; w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mogilany uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach; w sprawie o przygotowaniu przez Wójta Gminy Mogilany projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane; w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mogilany, na rok szkolny 2022/2023; w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej; w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego  i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej; w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej. PRZEWODNICZĄCY Komisji Budżetowej Zofia Węglarz

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

Ogłoszenia

21.10.2021

WÓJT GMINY MOGILANY OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

WÓJT GMINY MOGILANY ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mogilany  Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości, z rozpoczętą budową budynku niemieszkalnego (gimnazjum), objętej KW KR3I/00032054/8, położonej we wsi Mogilany, oznaczonej jako działki nr 307/180 i 307/373 o łącznej powierzchni 2,1904 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 10 500 000,00 zł. Do podanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Wadium: 600 000,00 zł.   Czytaj więcej w BIP

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

29.12.2021

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 01.01.2022 R. – NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. , poz. 888 ze zm.) Wójt Gminy Mogilany zawiadamia, że w dniu 14 października 2021 r. r.  Rada Gminy Mogilany podjęła uchwałę Nr XXXIII/345/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłat Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 stycznia 2022 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosić: •   dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 1.  37,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny; 2.  74,00 zł *od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów (* w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów wójt  z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.) Zgodnie natomiast z uchwałą Nr XXXIII/344/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 14 października 2021 w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mogilany zmieniona Uchwałą Nr XXXIV/347/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/344/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 14 października 2021 w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mogilany: zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. w wysokości 5,00** zł od osoby miesięcznie właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. ** W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów właściciel nieruchomości nie otrzyma worków na bioodpady, nie będą odbierane one sprzed posesji oraz nie będzie można ich wywozić na PSZOK. Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji. Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych wskazanych w dotychczas złożonej deklaracji. Osoby, które wcześniej zadeklarowały w Urzędzie Gminy posiadanie kompostownika do gromadzenia odpadów biodegradowalnych nie muszą składać nowej deklaracji związanej z wyższa ulgą na kompostownik. Jednoczenie gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy mają taką możliwość  do zakładania kompostowników na terenie swoich posesji jednorodzinnych i do wykorzystywania kompostu jako naturalnego nawozu w swoich ogródkach.

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

+ Zobacz wszystko