Przejdź do aktualności Przejdź do sekcji Na Skróty Przejdź do sekcji ogloszenia Przejdź do sekcji banery Przejdź do stopki Przejdź do danych kontaktowych
Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Lokalny Program Grantowy Gminy Mogilany

Zapraszamy mieszkańców gminy Mogilany do udziału w Lokalnym Programie Grantowym w roku 2024.  Lokalny Program Grantowy Gminy Mogilany to konkurs grantowy dla lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na terenie gminy Mogilany podzielony na dwie ścieżki wsparcia: 1) projekty społeczne dla lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych 2) projekty rozwojowe dla lokalnych organizacji pozarządowych. Dofinansowania: do 6000 zł. Operator: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych Partner: Gmina Mogilany Szczegóły programu na stronie: https://malopolskalokalnie.pl/lokalny-program-grantowy-gminy-mogilany-2024/

+ czytaj więcej

Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne - szkolenie

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO zaprasza na szkolenie: „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawowodne” Na szkoleniu powiemy o: warunkach przechowywania odchodów zwierzęcych (wtym: powierzchniach i pojemnościach urządzeń do ich przechowywania),  zasadach planowania prawidłowego nawożenia azotem, dokumentowaniu, kontrolach i opłatach, finansowaniu przedsięwzięć mających na celu  zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. PROGRAM UWZGLĘDNIA ZMIANY W OBOWIĄZKACH ROLNIKA OD 01.01.2025 ROKU ORAZ ZWIĄZANE Z NOWĄ WSPÓLNĄ POLITYKĄ ROLNĄ (WPR 2023 – 2027). 18.03.2024 r. Sala Konferencyjna  Urząd Gminy Mogilany Rynek 2, 32-031 Mogilany Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy pod numerem telefonu: 573 998 763

+ czytaj więcej

PRZERWA W DOSTAWIE WODY 1 marzec 2024 r.

Urząd Gminy Mogilany informuje, że w dniu 1 marca 2024 roku (piątek), z powodu awarii sieci wodociągowej spowodowanej przez firmę wykonującą przebudowę drogi powiatowej, nastąpi przerwa w dostawie wody w niżej wymienionych miejscowościach: - Libertów, ulice: Świetlista, Gwiezdna, Jabłoniowa, Magnoliowa, Przylesie, Góra Libertowska. - Lusina, ulice: Świetlista, Krakowska, Zdrojowa, Spacerowa, Źródlana, Wrzosowa, Przymiarki. Ze względu na trudne warunki terenowe powstania awarii tj. pod ciekiem wodnym, usuwanie awarii wodociągu może trwać do późnych godzin nocnych. Za utrudnienia spowodowane brakiem wody przepraszamy.

+ czytaj więcej

+ Zobacz wszystko

Aktualności

Wielkanocne warsztaty rękodzieła z Koronczarkami z Rudawy

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa zaprasza na Wielkanocne warsztaty rękodzieła z Koronczarkami z Rudawy. Podczas warsztatów, uczestnicy będą dekorować styropianowe jajka oraz tworzyć ozdoby na palmy wielkanocne. Dodatkowo, Koronczarki z Rudawy zaprezentują ludowe techniki, którymi zajmuje się ich organizacja tj.: szydełkowanie, druty, frywolitka, koronka klockowa i makrama.

16.03.2024 (sobota); godz.: 15:00– Rudawskie Centrum Kultury​ 17.03.2024 (niedziela); godz.: 15:00 – Centrum Kultury w Świątnikach Górnych.​

+ czytaj więcej

Lokalny Program Grantowy Gminy Mogilany

Nabór w konkursie:  01 do 27 marca  2024 r przez generator Witkac.pl szczegóły Programu na stronie: link

generator Witkac.pl

01 do 27 marca 2024 r

+ czytaj więcej

Konkurs na palmę wielkanocną

Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach zaprasza dzieci do udziału w konkursie na palmę wielkanocną. Prace prosimy dostarczyć do siedziby GOK ul. Grodzka 1, 32-031 Mogilany. Zachęcamy do udziału w konkursie.

Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach

11-15 marca 2024 r.

+ czytaj więcej

+ Zobacz wszystko

Wydarzenia

05.03.2024

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany, zwołuję LXI Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się w dniu 11 marca 2024 roku o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany. Porządek obrad: I.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.II.Przedstawienie porządku obrad.III.Podjęcie uchwał:1. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/587/2023 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie: budżetu Gminy Mogilany na 2024 rok;2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany na lata 2024-2041;3. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Mogilany na 2025 rok środków stanowiących fundusz sołecki;4. w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich, autobusowych przewozach pasażerskich;5. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy;6. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy;7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Mogilany a Zarządem Powiatu Krakowskiego dotyczącego przejęcia zadania publicznego zarządzania drogą;8. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego;9. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gaj, gmina Mogilany – Etap III – kanalizacji w ul. Zadziele”;10. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/576/2023 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 listopada 2023r w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w roku 2024;11. w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Mogilany nieruchomości;12. w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Mogilany nieruchomości;13. w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Mogilany nieruchomości;14. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości;15. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;16. w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/206/2020 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 czerwca 2020 r. sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Lusina;17. w sprawie udzielenia dotacji bieżącej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowie;18. w sprawie przekazania z budżetu Gminy Mogilany środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. IV. Interpelacje i zapytania.V.Wolne wnioski.VI.Zamknięcie obrad sesji. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Zbigniew Staszczak

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

01.03.2024

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia doraźnej Komisji Statutowej do spraw Statutu Gminy Mogilany Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej do spraw Statutu Gminy Mogilany w dniu 6 marca 2024 roku o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany. Porządek posiedzenia: Kontynuacja prac nad opracowaniem nowego projektu Statutu Gminy Mogilany. PRZEWODNICZĄCY doraźnej Komisji Statutowej do spraw Statutu Gminy Mogilany Zbigniew Staszczak

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

20.02.2024

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia doraźnej Komisji Statutowej do spraw Statutu Gminy Mogilany Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej do spraw Statutu Gminy Mogilany w dniu 27 lutego 2024 roku o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany. Porządek posiedzenia: Prace nad opracowaniem nowego projektu Statutu Gminy Mogilany. PRZEWODNICZĄCY doraźnej Komisji Statutowej do spraw Statutu Gminy Mogilany Zbigniew Staszczak

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

Ogłoszenia

  • brak elementów do wyświetlenia

  • + Zobacz wszystko