Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Rozpatrywane petycje kierowane do wójta

2022

  1. Petycja z dnia 4.05.2022 r.ws.Inicjatywy - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - Poprawa Efektywności Energetycznej i Dywersyfikacja - Troską nas Wszystkich
    Z a w i a d o m i e n i e o sposobie załatwienia petycji

  2. Petycja z dnia 02.06.2022 r. w sprawie boisk sportowych dla dzieci  

    Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
  3. ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRYWANYCH W 2021 R.
  4. Petycja w sprawie termomodernizacji i gospodarki odpadami z dnia 04.07.2022 r.
    Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
  5. Inicjatywa Zmieniajmy Gminy na Lepsze - Termomodernizacja i Gospodarka Odpadami
    Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
  6. Petycja o poinformowanie placówek edukacyjnych program edukacyjny "Gotuj się na zmiany"
    Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
  7. Petycja w sprawie zwiększenie bezpieczeństwa pieszych ul. Jana Pawła II Libertów Zawiadomienie o przekazaniu petycji do załatwienia według właściwości
  8. Petycja dot. obniżenia stawki podatku
  9. Petycja w sprawie wykonania nawierzchni oraz odwodnienia po budowie II etapu kanalizacji w miejscowości Gaj
  10. Petycja dot. wykonania rekonesansu powietrza w pomieszczeniach urzędowych i wyposażenie w urządzenia do dezynfekcji wnętrza2021

  1. Petycja z dnia 08.02.2021r. w sprawie zapewnienia pakietu profilaktycznego suplementów wit. D
    Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
  2.  Petycja z dnia 10.02.2021 r. w sprawie stosowania szczepionki Astra Zeneca
    Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
  3. Petycja z dnia 01.04.2021 r. w sprawie przystąpienia do konkursu "Podwórko Nivea".  Załącznik.
    Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
  4. Zbiorcza informacja o petycjach za 2020 rok
  5. Petycja z dnia 15.09.2021 w sprawie przekazania do podległych jednostek oświatowych informacji dot. programu "Gotuj się na zmiany"
    Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji z dnia 15.09.2021r.
  6. Petycja z dnia 06.10.2021r. w sprawie pilnego podjęcia prac związanych z wykonaniem projektu oraz budowy sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Chorowice
    Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji Mieszkańców wsi Chorowice w sprawie podjęcia prac związanych z wykonaniem projektu oraz budową kanalizacji na terenie miejscowości Chorowice
  7. Petycja z dnia 14.10.2021 r. w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej we wsi Kulerzów
    Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w sprawie budowy kanalizacji we wsi Kulerzów

2020

  1. Petycja w sprawie obniżenia opłat za śmieci
    Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
  2. Petycja - zdalne kontakty oraz elektronizacja urzędów ograniczają ryzyko epidemiologiczne
    Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
  3. Petycja z dnia 23.04.2020
    Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
  4. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w roku 2019
  5. Petycja z dnia 12.08.2020r.
    Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
  6. Petycja z dnia 28.10.2020r.
    Odpowiedź na wniosek
    Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

2019

  1. Zbiorcza informacja o petycjach załatwionych w 2018 roku
  2. Petycja w sprawie zwiększenia liczby kursów autobusu linii 245
    Pismo z IGK
    Odpowiedź na petycję
  3. Petycja w sprawie poprawy jakości powietrza
    Odpowiedź na petycje
  4. Petycja dot.zebrania ofert rynkowych i dokonania analizy wydatków na usługi telekomunikacyjne
    Odpowiedź na petycję
  5. Petycja dot. zaplanowania postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa
    Odpowiedź na petycję
  6. Petycja w sprawie zwiększenia liczby kursów autobusu linii 245
    Odpowiedź na petycję
  7. Petycja w sprawie redukcji kosztów związanych z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych (służbowe telefony komórkowe).
    Odpowiedź na petycje
  8. Petycja w sprawie budowy stacji kolejki podmiejskiej w Lusinie
    odpowiedź na petycję
  9. Petycja dot. utworzenia związku zawodowego zawodów zaufania publicznego (dziennikarzy, adwokatów, radców prawnych i itp.)
    Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
  10. Petycja mieszkańców ulicy Palmowej w Chorowicach o podjęcie prac w celu zapewnienia trwałej przejezdności tejże ulicy
    Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
  11. Petycja w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Podedworze w Mogilanach
    Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
  12. Petycja w sprawie opracowania programu (harmonogramu) wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze edukacyjnym – przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży szkolnej w związku z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających
    Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
  13. Petycja w sprawie: opłat bezgotówkowych
    Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
  14. Petycja Bezpieczny uczeń na drodze
    Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji


    2018
  1. Zbiorcza informacja o petycjach załatwionych w 2017 roku
  2. Petycja w sprawie: systemów fotowoltaicznych
    Sposób załatwienia petycji
  3. Petycja dot. wdrażania środków poprawy efektywności energetycznej z dn.13.09.2018
    Sposób załatwienia petycji
  4. Petycja "Wzorowa Łazienka" z  dnia 19.09.2018 r.
     Sposób załatwienia petycji
  5. Petycja dot. kształtowania nawyków żywieniowych „Zdrowa woda dla każdego Ucznia z dnia 21.09.2018”
    Sposób załatwienia petycji
  6. Petycja dot. wspomagania informatyzacji urzędu
    Korespondencja dot. petycji
    Korespondencja dot. petycji 
    Korespondencja dot. petycji
    Odpowiedź na petycję

    2017
    1. Petycja z dnia 28.06.2017 r. w sprawie konferencji związanej z problematyką zapobiegania uciążliwości zapachowej (pdf)
      Odpowiedź na petycję z dnia 28.06.2017r.
    2. Zbiorcza informacja o petycjach załatwionych w 2016 roku (pdf)
    3. Petycja z dnia 10.07.2017r.
      Korespondencja związana z rozpatrzeniem petycji z dnia 10.07.2017r
    4. Petycja z dnia 28.08.2017r.
      Odpowiedź na petycję z dnia 28.08.2017r.
    5. Petycja z dnia 4.09.2017r.
      Korespondencja związana z rozpatrzeniem petycji z dnia 4.09.2017r.
      Odpowiedź na petycję z dnia 4.09.2017r.
    2016
  1. Petycja z dnia 03.10.2016 r. dot. analizy i oceny danych publikowanych w BIP (pdf)
  2. Petycja z dnia 28.09.2016r. dot. projektu studium zagospodarowania (pdf)
  3. Petycja z dnia 27.09.2016r - dbajmy o najmłodszych (pdf)

    2015
  1. Petycja z dnia 30.11.2015r. (pdf)
  2. Odpowiedź na petycję z 30.11.2015 (pdf)
  3. Petycje w 2015 roku - informacja